منو
 کاربر Online
905 کاربر online
تاریخچه ی: باستانائزیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Bastnasite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ت لوهای
( لر (عرض تصویر 21میلیمتر
+باستئزیت - گرگات توه ای
( لوئوریت بنفش (عرض تصویر 22 میلیمتر
.که
روی کلسیت رشد کرده اند
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::ل(Adular)::__
::KAlSi3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
+||__::ستائزیت (Bastanasite)::__
::((سریم|Ce))(F - ((کبالت|CO))3)::
::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
::ناقص::|__::((رخ))::__
::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
::نامنظم::|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
-|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تریبَ کمیاب ; ((سوئی)) ، ((اطری)) ، ((انسه)) ، ((روانی)) ، ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. لیهای لکالن ((هافنیم|HF)) ملول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - توده های مجتمع یا دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کیاب ; ((مان)) غربی ، ((سوئ)) ، ((امریک)) ، ((داگاسکار)) ، ((برودی)) ، ((افریقای جنوبی)) ، ((زئیر)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::.حول در ((اسی))ها و در زیر عله واکنش ها سریع ر صوت مییرد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::متغیر::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد - قهوه ای - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلریت))، ((تیتانیت)) ،((آلیت))،((کورتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((یرما))::|__::منشا تشکیل::__
::((نشور))هی غلب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((فلورین)) ،((آلنیت ))و یره::|__::((پاراژنز))::__
::((گماتیی)) - ((کربه)) - ((متاسماتیک)) - مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__
::ری کل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((یش)) گفه شده است Adula از ام ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::(یکا (کلردو::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.در و ذ شده است Bastnas از اح ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +4|4.5|5|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [11:57 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [11:50 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [12:21 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [08:58 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [08:39 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [08:10 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..