منو
 صفحه های تصادفی
ضریب شکست
اسپیرولوبه
گوشواره عرش
توابع متعالی
امام کاظم علیه السلام و زنده ساختن گاو مرده
دشمن علی علیه السلام و مرگ جاهلیت
انرژی
انس امام مهدی علیه السلام با حضرت خضر
ایدز
اتمام حجت امام علی علیه السلام در جنگ جمل
 کاربر Online
943 کاربر online
تاریخچه ی: اکتشاف نفت خام

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-39Lines: 1-78
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان زمین شناسی نفت))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((زمین شناسی نفت))
 +*((حوضه نفتی))
 +*((نفتگیر دیاپیری))
 +*((منشا تشکیل نفت))
 +*((کروژن))
 +*((مهاجرت نفت))
 +*((سنگ مخزن نفت))
 +*((شیل نفتی))
 +*((نفتگیر))
 +*((نفت خام))
 +*((ژئوفیزیک))
 +*((لرزه نگاری))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*(( کتابهای زمین شناسی نفت))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.asp?PID=411&index=0|تاریخچه نفت در پایگاه داده های علوم زمین ]
 +**[www.gsi-info.com |سایت محققین و دانشجویان علوم زمین]
 +**[www.gsoi.ir|انجمن زمین شناسی ایران]
 +**[http://www.nioc.org/findex.asp |سایت وزارت نفت ایران ]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.jpg.co.uk/ | مجلات زمین شناسی نفت ]
 +**[http://132.175.127.176/apt/apt.htm |آزمایشگاههای علوم زمین ملی سندیا، تگزاس، تکنولوژی گاز و نفت طبیعی، آمریکا ]
 +**[ http://www.spe.org/| انجمن مهندسی نفت امریکا]
 +**[ http://bcpg.geoscienceworld.org/|زمین شناسی نفت کانادا ]
 +**[http://www.geologyshop.co.uk/oil&ga~1.htm | همه چیز درباره نفت]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانیها و زمین شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !دیدکلی !دیدکلی
 بطور کلی در ابتدای ((صنعت نفت)) ، علایم ظاهری نفت یعنی ((نفت)) و گازهایی که در سطح زمین وجود داشته ، در اکتشاف نفت موثر بوده است. بعدها مشخص شد که مطالعه لایه‌های مختلف نفت در اکتشاف نفت ، موثر بوده است. اگر لایه نفوذ ناپذیر باشد، احتمال اینکه نفت درآن وجود داشته باشد، وجود دارد. علاوه براین ، مطالعه لایه‌های مختلف و مطالعه خواص فیزیکی و شیمیایی تحت عنوان ((ژئوفیزیک)) و ((ژئوشیمی)) در اکتشاف نفت موثر بوده است. بطور کلی در ابتدای ((صنعت نفت)) ، علایم ظاهری نفت یعنی ((نفت)) و گازهایی که در سطح زمین وجود داشته ، در اکتشاف نفت موثر بوده است. بعدها مشخص شد که مطالعه لایه‌های مختلف نفت در اکتشاف نفت ، موثر بوده است. اگر لایه نفوذ ناپذیر باشد، احتمال اینکه نفت درآن وجود داشته باشد، وجود دارد. علاوه براین ، مطالعه لایه‌های مختلف و مطالعه خواص فیزیکی و شیمیایی تحت عنوان ((ژئوفیزیک)) و ((ژئوشیمی)) در اکتشاف نفت موثر بوده است.
 !اکتشاف به کمک زمین شناسی !اکتشاف به کمک زمین شناسی
 ((زمین شناسی)) به ما می‌آموزد که آیا شکل و وضع لایه‌های زیر زمینی در محل مورد نظر برای تشکیل ((نفتگیر)) مناسب است یا خیر. در صورتیکه مناسب تشخیص داده شد، به جستجوی ((مخازن زیرزمینی نفت)) پرداخته می‌شود. از این بعد مبنای کار ، تهیه نقشه‌ای از لایه‌های زیرزمینی است. بدین ترتیب که ابتدا عکسهای هوایی گرفته می‌شود و سپس عکسهای هوایی تهیه شده ، بوسیله دوربین مخصوصی به نام ((استروسکوپ)) برجسته نشان داده می‌شود. بدین ترتیب ، وضع برآمدگیها و حتی نوع لایه‌ها و عمق و زوایای آن تشخیص داده می‌شود. از روی خصوصیات عکسها ، ((نقشه زمین شناسی)) تهیه می‌گردد.  ((زمین شناسی)) به ما می‌آموزد که آیا شکل و وضع لایه‌های زیر زمینی در محل مورد نظر برای تشکیل ((نفتگیر)) مناسب است یا خیر. در صورتیکه مناسب تشخیص داده شد، به جستجوی ((مخازن زیرزمینی نفت)) پرداخته می‌شود. از این بعد مبنای کار ، تهیه نقشه‌ای از لایه‌های زیرزمینی است. بدین ترتیب که ابتدا عکسهای هوایی گرفته می‌شود و سپس عکسهای هوایی تهیه شده ، بوسیله دوربین مخصوصی به نام ((استروسکوپ)) برجسته نشان داده می‌شود. بدین ترتیب ، وضع برآمدگیها و حتی نوع لایه‌ها و عمق و زوایای آن تشخیص داده می‌شود. از روی خصوصیات عکسها ، ((نقشه زمین شناسی)) تهیه می‌گردد.
 !روشهای ژئوفیزیکی برای شناسایی لایه‌های مختلف زمین !روشهای ژئوفیزیکی برای شناسایی لایه‌های مختلف زمین
 !!روش ثقل سنجی !!روش ثقل سنجی
 با این روش می‌توان به کمک دستگاه مخصوص ، تغییرات ((گرانش زمین|قدرت ثقل زمین)) را در نقاط مختلف اندازه گیری و به این ترتیب تا حدی وضع لایه‌های مختلف را معلوم نمود.  با این روش می‌توان به کمک دستگاه مخصوص ، تغییرات ((گرانش زمین|قدرت ثقل زمین)) را در نقاط مختلف اندازه گیری و به این ترتیب تا حدی وضع لایه‌های مختلف را معلوم نمود.
 !!روش لرزه نگاری !!روش لرزه نگاری
 با ایجاد ((زمین لرزه مصنوعی)) ، ارتعاشاتی به اعماق زمین فرستاده می‌شود و با مطالعه ((انعکاس امواج|امواج انعکاسی)) و یا ((شکست|انکساری)) ، وضع طبقات زیرزمینی را بررسی می‌نمایند. از نظر اینکه ((سرعت امواج)) در لایه‌های مختلف متفاوت است (هرچه لایه متراکم تر باشد، سرعت امواج بیشتر است)، روش ((لرزه نگاری)) می‌تواند اطلاعاتی به شکل محدود از وضع لایه‌ها را بدست دهد. با ایجاد ((زمین لرزه مصنوعی)) ، ارتعاشاتی به اعماق زمین فرستاده می‌شود و با مطالعه ((انعکاس امواج|امواج انعکاسی)) و یا ((شکست|انکساری)) ، وضع طبقات زیرزمینی را بررسی می‌نمایند. از نظر اینکه ((سرعت امواج)) در لایه‌های مختلف متفاوت است (هرچه لایه متراکم تر باشد، سرعت امواج بیشتر است)، روش ((لرزه نگاری)) می‌تواند اطلاعاتی به شکل محدود از وضع لایه‌ها را بدست دهد.
 !!روش مغناطیسی !!روش مغناطیسی
 روش مغناطیسی بر مبنای بررسی جهت و شدت ((میدان مغناطیسی|میدانهای مغناطیسی)) قرار دارد. برای این منظور ، از دستگاهی به نام ((مگنتومتر)) استفاده می‌شود. چون در ((قشر زمین)) ، مقادیری مواد آنی وجود دارد و نیز چون ساختمانها و گسستگی‌های متعدد ، وضع لایه‌ها را نسبت به سطح زمین تغییر می‌دهد و اگر خواص مغناطیسی برخی از این لایه‌ها با لایه‌های دیگر متفاوت باشد، اثر مغناطیسی مختلفی در سطح زمین بوجود می‌آورد. از این روی ، این عوامل مجموعا یا منفردا مانع از انطباق ((نصف النهار مغناطیسی)) بر ((نصف النهار جغرافیایی)) می‌شود. تفاوت حاصل را اختلالات مغناطیسی می‌نامند و در نتیجه با مطالعه اختلالات مغناطیسی می‌توان وضع لایه‌ها را بررسی نمود. روش مغناطیسی بر مبنای بررسی جهت و شدت ((میدان مغناطیسی|میدانهای مغناطیسی)) قرار دارد. برای این منظور ، از دستگاهی به نام ((مگنتومتر)) استفاده می‌شود. چون در ((قشر زمین)) ، مقادیری مواد آنی وجود دارد و نیز چون ساختمانها و گسستگی‌های متعدد ، وضع لایه‌ها را نسبت به سطح زمین تغییر می‌دهد و اگر خواص مغناطیسی برخی از این لایه‌ها با لایه‌های دیگر متفاوت باشد، اثر مغناطیسی مختلفی در سطح زمین بوجود می‌آورد. از این روی ، این عوامل مجموعا یا منفردا مانع از انطباق ((نصف النهار مغناطیسی)) بر ((نصف النهار جغرافیایی)) می‌شود. تفاوت حاصل را اختلالات مغناطیسی می‌نامند و در نتیجه با مطالعه اختلالات مغناطیسی می‌توان وضع لایه‌ها را بررسی نمود.
 !!روش الکتریکی !!روش الکتریکی
 روش الکتریکی بر مبنای اندازه گیری مقاومت مخصوص زمین در مقابل ((امواج الکتریکی)) در ایستگاههای مختلف قرار دارد.  روش الکتریکی بر مبنای اندازه گیری مقاومت مخصوص زمین در مقابل ((امواج الکتریکی)) در ایستگاههای مختلف قرار دارد.
 !روش ژئوشیمی !روش ژئوشیمی
 ((ژئوشیمی)) علمی است که بطور کلی از ((شیمی زمین)) و بطور اختصاصی از مواد متشکله آن صحبت می‌نماید. ژئوشیمی از توزیع و حرکت ((مواد شیمیایی)) در داخل زمین در زمان و مکان بحث می‌کند. ((ژئوشیمی)) علمی است که بطور کلی از ((شیمی زمین)) و بطور اختصاصی از مواد متشکله آن صحبت می‌نماید. ژئوشیمی از توزیع و حرکت ((مواد شیمیایی)) در داخل زمین در زمان و مکان بحث می‌کند.
 !((گلداشمیت)) ژئوشیمی را بدین ترتیب تعریف می‌نماید. !((گلداشمیت)) ژئوشیمی را بدین ترتیب تعریف می‌نماید.
 اولین نقش ژئوشیمی از یک طرف اندازه گیری کمی ((ترکیب زمین)) و مواد متشکله آن است و از طرف دیگر ، کشف قوانینی که توزیع هر یک از مواد را در زمین کنترل می‌نماید. اولین نقش ژئوشیمی از یک طرف اندازه گیری کمی ((ترکیب زمین)) و مواد متشکله آن است و از طرف دیگر ، کشف قوانینی که توزیع هر یک از مواد را در زمین کنترل می‌نماید.
 !هدفهای اصلی ژئوشیمی را می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود. !هدفهای اصلی ژئوشیمی را می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود.
 #اندازه گیری نسبی و مطلق فراوانی مواد و ((ایزوتوپ|ایزوتوپها)) در زمین. #اندازه گیری نسبی و مطلق فراوانی مواد و ((ایزوتوپ|ایزوتوپها)) در زمین.
 #بررسی توزیع و مهاجرت هر یک از مواد در قسمتهای مختلف زمین. #بررسی توزیع و مهاجرت هر یک از مواد در قسمتهای مختلف زمین.
 !نتایج بررسیهای لایه‌های زمین با روشهای مختلف !نتایج بررسیهای لایه‌های زمین با روشهای مختلف
 با اطلاعاتی که از لایه‌های مختلف زمین برمبنای روشهای زمین شناسی ، ژئوفیزیکی و ژئوشیمی بدست می‌آید، مواد مختلف موجود در لایه‌های زمین کشف می‌شود و محل و کیفیت ((نفت خام)) موجود در لایه‌ها کشف می‌شود و بدین ترتیب با تشخیص محل صحیح نفت و گاز موجود در اعماق زمین می‌توان به حفاری و استخراج این مواد اقدام کرد. با اطلاعاتی که از لایه‌های مختلف زمین برمبنای روشهای زمین شناسی ، ژئوفیزیکی و ژئوشیمی بدست می‌آید، مواد مختلف موجود در لایه‌های زمین کشف می‌شود و محل و کیفیت ((نفت خام)) موجود در لایه‌ها کشف می‌شود و بدین ترتیب با تشخیص محل صحیح نفت و گاز موجود در اعماق زمین می‌توان به حفاری و استخراج این مواد اقدام کرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ایزوتوپ)) *((ایزوتوپ))
 *((امواج الکتریکی))  *((امواج الکتریکی))
 *((پالایش نفت خام)) *((پالایش نفت خام))
 *((تاریخچه اکتشاف نفت خام)) *((تاریخچه اکتشاف نفت خام))
 *((حفاری نفت)) *((حفاری نفت))
 *((زمین لرزه مصنوعی)) *((زمین لرزه مصنوعی))
 *((ژئوشیمی)) *((ژئوشیمی))
 *((ژئوفیزیک)) *((ژئوفیزیک))
 *((شیمی زمین)) *((شیمی زمین))
 *((صنعت نفت)) *((صنعت نفت))
 *((فراورده نفتی)) *((فراورده نفتی))
 *((لرزه نگاری)) *((لرزه نگاری))
 *((مشتقات هیدروکربنی نفت خام)) *((مشتقات هیدروکربنی نفت خام))
 *((میدان مغناطیسی)) *((میدان مغناطیسی))
 *((نفت خام)) *((نفت خام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 30 تیر 1385 [11:46 ]   2   اصغر نامور      جاری 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [14:58 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..