منو
 کاربر Online
609 کاربر online
Lines: 1-9Lines: 1-8
-با توجه به اینکه تصمیم گیریهای انسان ردمند براساس عقل و اندیشه اوست، و انسان متدیّن که در مکتب انبیاء الهی علش را در پرتو اطاعت از فرامین پروردگار به کمال رسانده است، براساس عقل الهی خود تصمیم میگیرد، اولیاء الهی که مدارج کمال الهی را بخوبی طی نموده اند درتصمیم گیریهای خود، افقهای وسیع تری را مورد ملاحظه قرار می دهند، واگذاری انتخاب نام کودک به اولیاء الهی امریست مطلوب و در ناب تاریی ر یره اهل بیت صمت و هات ید ده است. +تصمیمگیرهای انسان ر اساس عقل و اندیشه اوست، و انسان متدیّن که در مکتب انبیاء الهی در پرتو اطاعت از فرامین پروردگار عقلش را به کمال رسانده است، بر اساس عقل الهی خود تصمیم مگیرد. ر ان یان، اولیای الهی که مدارج کمال الهی را طی کردهاند در تصمیمگیرهای خود افقهای وسیعتری را مورد ملاحظه قرار میدهند. ز همن رو واگذاری انتخاب نام کودک به اولیای الهی امری مطلوب است و در سیر اهل بی عصمت و طهارت دیه شده است.
ا
ین کر ثر تربیتی بزرگی هم بر روی کودک دارد چرا که بعدها متوان ز آن به صورت یک اهرم تربیتی استفاده کرد و ه او گف:« نام تو ا یکی از افراد صاح رگزیده است. باید بتوانی لیاقتِ داشتنِِ چنین نامی را در خود زنده نگه داری.»
-البته این کار یک اثر تربیتی بزرگ هم بر روی کودک دارد و بعدها میتوان همین مطلب را یک اهرم تربیتی نمود و به فرزند گفت: “ نام ترا یکی از اولیاء الهی برگزیده است. انشاءالله باید بتوانی لیاقتِ داشتنِِ چنین نامی را در خود زنده نگهداری. ”

مراجعه شود به:

((انتخاب نام نیک برای کودکان))

((استحباب نام جعفر و حمزه))

((لقب و کنیه برای کودکان))
+!مراجعه شود به:
*((انتخاب نام نیک برای کودکان))
*((استحباب نام جعفر و حمزه))
*((لقب و کنیه برای کودکان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 24 مهر 1384 [12:29 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [15:22 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [12:30 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 تیر 1383 [05:46 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..