منو
 کاربر Online
803 کاربر online
Lines: 1-20Lines: 1-20
-زنی در ((خراسان ))ادّعا کرد که از فرزندان ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|حضرت فاطمه علیهاسلام ))است، نام آن زن زینب بود.

ن
بت آن زن به فاطمه علیهاسلام در بین اهل خراسان شایع شد تا به گوش حضرت رضا علیه السلام رسید بعد از اینکه او را خدمت رت وردند، ایشا ادعای را رد کردند و فرمودند: "او دورغگو است. " آن زن ناپاک هم ر حضرت ناسزا گفت و اظهار کرد: همان طور که نسبت مرا کردی، من هم نسبت ا را به فاطه علیهاسلام رد می کنم.

در این هنگام غیرت علوی ضرت به جوش آمد و آن زن را نزد حاکم حاضر کرد و فرمود: این زن نسبت به ((امیرالمؤمنین|یالمنین ))و فاطمه زهرا دروغ می گود و از نسل آنها نیست اگر از فرزندان آنها باشد، گوشت او بر درندگان حرام است. او را در« برکه السباع» (ایگا نگهداری درندگان) بینداز! اگر راست بگوید، درندگان به او نزدیک نمی شوند و اگر دروغگو باشد، او را می درند. آن زن وقتی این قضیه را شنید، گفت:اگر راست می گویید، خود ما به جایگاه درندگان بروید.
>>رت دیگر سخنی نگفتند و برخاستند.
>>حاکم عرض کرد: کجا می روید؟
>>رت فرمود: به برکه السباع می روم.

حاکم و مردمی که حاضر بودند، همه برخاستند و به دنبال ایشان حرکت کردند، ضرت ب پای خد به آن محل خطرناک وارد شدند؛ مردم همه نگاه می کردند، دیدند همین که حضرت امام رضا علیه السلام وارد شدند، تمام درندگان روی دمهای خود نشستند و به ضرت احترام گذاشتند.
>>رت همه آنها را نوازش کردند و آنها هم دمهای خود را می جنباندند، سپس از آنجا خارج شدند و به حاکم فرمودند: حالا این زن دروغگو را در برکه بینداز.
>>حاکم هم دستور داد، او را به آن برکه بیاندازند، فوراً درندگان بر او حمله کردند و او را دریدند.

این ماجرا در همه جا مشهور شد.
+زنی به نام زینب در ((خراسان)) ادّعا کرد که از فرزندان ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|حضرت فاطمه علیهاسلام)) است.
بر به گوش ((حضرت امام رضا علیه السلام)) رسید. زن را خدمت مم ردند. اما ادعای و را رد کرد و فرمود:«او دورغگو است.» />آن زن ناپاک به امم ناسزا گفت و اظهار کرد:«همان طور که نسبت مرا ه فطمه تکذیب کردی، من هم نسبت را به ا رد میکنم.»
در این هنگام غیرت علوی م به جوش آمد و آن زن را نزد حاکم حاضر کرد و فرمود:«این زن به ((حضرت امیرالمؤمنین ی لیه السم)) و فاطمه زهرا دروغ میبندد و از نسل آنها نیست. اگر از فرزندان آنها باشد، گوشت او بر درندگان حرام است. او را در « برکه السباع» (م نگهداری درندگان) بینداز! اگر راست بگوید، درندگان به او نزدیک نمیشوند و اگر دروغگو باشد، او را میدرند.» />زن وقتی این قضیه را شنید، گفت:«اگر راست می گویی، خود به جایگاه درندگان برو.»
مم سخنی نگفت و برخاست.
حاکم عرض کرد:«کجا می روید؟»
مم فرمود:«به برکه السباع می روم.»
حاکم و مردمی که حاضر بودند، همه برخاستند و به دنبال ایشان حرکت کردند. ا به آن محل خطرناک وارد شد. مردم دیدند همین که حضرت امام رضا علیه السلام وارد شد، تمام درندگان روی دم های خود نشستند و به و احترام گذاشتند.
مم همه آنها را نوازش کردند و آنها هم دمهای خود را می جنباندند.
سپس امام از آنجا خارج شد و به حاکم فرمود:«حالا این زن دروغگو را در برکه بینداز.»
حاکم هم دستور داد او را به آن برکه بیاندازند. درندگان فوراً بر او حمله کردند و او را دریدند.
و این ماجرا در همه جا مشهور شد.
 منابع:  منابع:
-
بحار الانوار، ج 49، ص 61، سطر هشتم از آخر. از کشف الغمه، ج 3، ص 74.
+بحار الانوار، ج 49، ص 61، سطر هشتم از آخر. از کشف الغمه، ج 3، ص 74.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((معجزات حضرت رضا علیه السلام))
+((معجزات حضرت رضا علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [08:00 ]   5   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [09:51 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [09:50 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [11:25 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 شهریور 1383 [08:21 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..