منو
 کاربر Online
783 کاربر online
تاریخچه ی: افسنطین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-22Lines: 1-87
-!افسنطین
+!گیاه افسنطین
/>V{maketoc}/>

{picture=Artemisiavulgaris11.jpg}

 !شناسنامه !شناسنامه
 || کاسنی Compositae|:تیره || کاسنی Compositae|:تیره
 Artemesia absinthium L.,Absinthium Vulgare.|:نام لاتین Artemesia absinthium L.,Absinthium Vulgare.|:نام لاتین
 Worm wood- Absinthium - Absinth|:نام انگلیسی Worm wood- Absinthium - Absinth|:نام انگلیسی
 افسنطین، اسبنطین|:نام فارسی افسنطین، اسبنطین|:نام فارسی
 خترق – کشوثای رومی|:نام عربی خترق – کشوثای رومی|:نام عربی
 || ||
 !شرح گیاه !شرح گیاه
 @#17:گیاهی است علفی،‏ پایا، به ارتفاع 40 تا 60 سانتی متر و حتی یک متر که به حالت انبوه در زمینهای بایر سنگلاخی‏ کنار جاده ها و دامنه کوهستانها‏ تا ارتفاعات 2000 متری می روید. برگهائی متناوب با بریدگیهای باریک و عمیق تا حد رگبرگ میانی دارد ولی به نسبتی که فاصله برگ از قاعده ساقه دور باشد، بریدگیها کمتر می شود. سطح فوقانی و تحتانی برگ پوشیده از تارهای فراوان است و چون ساقه و انشعابات آن نیز این حالت را دارد مجموعاً به رنگ خاکستری روشن‏، با ظاهر کاملاً مشخص جلوه می کند. کاپیتولهای آن کوچک ، به تعداد خیلی زیاد و دارای پهنائی بین 3 تا 4 میلیمتر با حالت آویخته است در هر کاپیتول آن دو نوع گل؛ لوله ای و زبانه ای به رنگ زرد دیده می شود که مجموعاً پس از شکفته شدن در متن خاکستری روشنی که ظاهر گیاه دارد، منظره زیبا به وجود می آورند. گلهای زبانه ای کاپیتولها که در حاشیه قرار دارند عموماً ماده ولی گلهای میانی‏ نر – ماده اند. میوه آن فندقه بسیار کوچک و دارای سطح صاف است.#@ @#17:گیاهی است علفی،‏ پایا، به ارتفاع 40 تا 60 سانتی متر و حتی یک متر که به حالت انبوه در زمینهای بایر سنگلاخی‏ کنار جاده ها و دامنه کوهستانها‏ تا ارتفاعات 2000 متری می روید. برگهائی متناوب با بریدگیهای باریک و عمیق تا حد رگبرگ میانی دارد ولی به نسبتی که فاصله برگ از قاعده ساقه دور باشد، بریدگیها کمتر می شود. سطح فوقانی و تحتانی برگ پوشیده از تارهای فراوان است و چون ساقه و انشعابات آن نیز این حالت را دارد مجموعاً به رنگ خاکستری روشن‏، با ظاهر کاملاً مشخص جلوه می کند. کاپیتولهای آن کوچک ، به تعداد خیلی زیاد و دارای پهنائی بین 3 تا 4 میلیمتر با حالت آویخته است در هر کاپیتول آن دو نوع گل؛ لوله ای و زبانه ای به رنگ زرد دیده می شود که مجموعاً پس از شکفته شدن در متن خاکستری روشنی که ظاهر گیاه دارد، منظره زیبا به وجود می آورند. گلهای زبانه ای کاپیتولها که در حاشیه قرار دارند عموماً ماده ولی گلهای میانی‏ نر – ماده اند. میوه آن فندقه بسیار کوچک و دارای سطح صاف است.#@
 +
 +
 +
 + {picture=Artemisiavulgaris12.jpg}
 +
 +
 +
 !نیازهای اکولوژیکی !نیازهای اکولوژیکی
 @#17:افسنطین گیاهی است که در نور رویش به طور فراوان و هوای گرم نیاز دارد.این گیاه به خشکی مقاوم است و می توان آنرا به صورت دیم نیز کشت کرد. این گیاه به مواد و عناصر غذایی فراوان نیاز ندارد و آنرا در هو نوع خاکی می توان کشت کرد اما برای تولید انبوه آن باید از خاکهای با بافت سنگین و غنی از ترکیبات کلسیم و هوموس استفاده کرد. PH خاک برای افسنطین بین 6/5 تا 5/7 مناسب می باشد.#@ @#17:افسنطین گیاهی است که در نور رویش به طور فراوان و هوای گرم نیاز دارد.این گیاه به خشکی مقاوم است و می توان آنرا به صورت دیم نیز کشت کرد. این گیاه به مواد و عناصر غذایی فراوان نیاز ندارد و آنرا در هو نوع خاکی می توان کشت کرد اما برای تولید انبوه آن باید از خاکهای با بافت سنگین و غنی از ترکیبات کلسیم و هوموس استفاده کرد. PH خاک برای افسنطین بین 6/5 تا 5/7 مناسب می باشد.#@
 +!آماده سازی خاک
 +@#17:پس از برداشت محصول قبل‏، در فصل پائیز به میزان 25 تا 30 تن در هکتار کودهای کاملاً پوسیده حیوانی به زمینهایی که این گیاه کشت می شود اضافه می کنند. از سال دوم رویش باید 60 تا 70 کیلوگرم در هکتار ازت با 50 تا 60 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 50 تا 60 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس به خاک این گیاه اضافه کرد.
 +پس از اضافه کردن کود حیوانی شخم متوسطی زده می شود. پس از آن کلوخه ها را به وسیله دیسک شکسته، زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کاشت گیاه آماده می سازند.#@
 +!تاریخ و فواصل کاشت
 +@#17:در کشت غیر مستقیم ، بذور را اوایل بهار در خزانه هوای آزاد کشت و سپس نشاء ها را در اوایل مهر به زمین اصلی منتقل می کنند. زمان مناسب برای تکثیر رویش افسنطین اوایل بهار می باشد. در هر دو روش فاصله ردیفهای کاشت بین 50 تا 60 سانتی متر مناسب می باشد. فاصله دو بوته روی ردیف کاشت باید 30 تا 40 سانتی متر باشد.#@
 +
 +
 +
 + {picture=Arctium-lappa10.gif}
 +
 +
 +
 +!کاشت
 +@#17:کاشت و تکثیر افسنطین توسط بذر و یا از طریق رویشی صورت می گیرد. کشت گیاه توسط بذر به صورت غیر مستقیم انجام می گیرد. در این روش بذور را در زمان مناسب در خزانه هوای آزاد که بستر آنرا برای این منظور آماده کرده اند، کشت می کنند. پس از آبیاری منظم و وجین علفهای هرز سطح خزانه، نشاء ها را در فصل پائیز به زمین اصلی منتقل می کنند. تراکم 40 تا 65 هزار بوته در هکتار کافی است. پس از انتقال نشاء ها باید زمین را بلافاصله آبیاری کرد.
 +تکثیر رویشی از طریق تقسیم بوته انجام می گیرد. بوته های 3 تا 4 ساله و سالم (عاری از قارچ یا باکتری) را در زمان مناسب از خاک خارج می کنند. هر بوته را 10 تا 15 قسمت کرده و در زمین مورد نظر کشت می نمایند.#@
 +!داشت
 +@#17:از مهمترین مراحل داشت افسنطین مبارزه با علفهای هرز این گیاه است از آنجائیکه این گیاه به اکثر علف کشها حساس است. مبارزه با علفهای هرز تنها به روش مکانیکی صورت می پذیرد. در طول رویش گیاهان فاصله ردیفها 2 تا 3 مرتبه کولتیواتور مناسبی زده می شود. ممکن است آفات در طول رویش خسارت زیادی به محصول وارد نمایند.از مهمترین آفات این گیاه ، مگس افسنطین (plagiognathus albipennis)و نوعی شته می باشد استفاده از سموم مناسب و در زمان مناسب نفش عمده ای در کنترل آنها دارد.#@
 +
 +
 +
 + {picture=Artemisiavulgaris2.jpg}
 +
 +
 +
 +!برداشت
 +@#17:در سال اول رویش یکبار و در سالهای بعد دو و یا حتی سه بار می توان محصول را برداشت کرد. عمل برداشت از اوایل خرداد تا اواخر شهریور انجام می گیرد.
 +گیاهان را باید از فاصله 50 سانتی متری از سطح زمین برداشت کرد. اندامهای برداشت شده را می توان در سایه خشک نمود. در صورت استفاده از خشک کن های الکتریکی دمای مناسب برای خشک کردن آنها 40 درجه سانتی گراد است (درجه حرارت بالاتر سبب تجزیه مواد موثره آن می شود).
 +هنگام برداشت یا خشک کردن محصول نباید بر اندامها فشار وارد شود زیرا افسنطین به فشار حساس است و رنگ گیاه در اثر فشار به قهواه ای تغییر می یابد که این تغییر رنگ بر کمیت و کیفیت مواد موثره آن نیز تاثیر نامناسبی بر جای خواهد گذاشت نسبت اندامهای تازه به خشک شده 4 تا 5 به 1 می باشد.
 +اسانس این گیاه به روش تقطیر با آب و بخار از پیکر رویشی تازه یا خشک گیاه استخراج می شود. البته اسانس استخراج شده از اندام های خشک در مقایسه با اسانس حاصل از پیکر رویشی تازه ترکیبات استری بیشتری دارد.
 +عملکرد پیکر رویشی خشک 7/0 تا 1 تن در هکتار می باشد. از اسانس گیاه در صنایع نوشابه سازی و کنسرو سازی استفاده می شود این اسانس دافع حشرات است.#@
 +!دامنه انتشار
 +@#17:دره هراز ، پل زنگوله، جنوب سیاه بیشه، در استان گیلان عمالو ، ایسپیلی آستارا، آذربایجان، شرق اردبیل ، گردنه حیران، تهران ، بین پلور و اسک ، ارتفاعات رنه، آبگرم، شرق ایران، خراسان.#@
 +
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 مهر 1385 [17:46 ]   9   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [17:45 ]   8   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [19:11 ]   7   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [18:51 ]   6   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [18:50 ]   5   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [18:46 ]   4   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [18:30 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [18:20 ]   2   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [18:17 ]   1   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..