منو
 صفحه های تصادفی
استفن کوک
قوم پوئبلو
پروتستانها و کاتولیکها
عبدالرحیم طالب‌اف
فیزیولوژی جانوری
مستضعف در فرهنگ اسلام
مسجد الاقصی
شیمی و محافظت از میراث فرهنگی
نهضت آزادی
روباتیک
 کاربر Online
714 کاربر online
تاریخچه ی: اصول کار سیکلوترون

V{maketoc}
! مکانیزم شتابش حلقوی سیکلوترونها:‏

الکترودها در ((سیکلوترون)) که از دو استوانه نیم خالی که به خاطر شباهت ‏شکل آنها به حرف ‏D‏ لاتین ، که ‏در ((فیزیک شتاب دهنده)) آنها را "دی‌ها" ‏نامیده اند. یونها تحت تاثیر ((میدان مغناطیسی)) مسیر خمیده‌ای را ‏درون ‏دی‌ها که بین نوک‌های قطبی یک ((آهنربای الکتریکی)) قرار داده شده‌اند ‏می پیماید. یک ((ولتاژ متناوب)) ‏آنچنان بین دو "دی" اعمال می‌شود که یونها ‏به هنگام عبور از گاف بین آند تحت تاثیر میدان الکتریکی ناشی ‏از ((جریان الکتریکی متناوب|ولتاژ ‏متناوب)) شتاب می‌گیرند. ‏

! شتابش ذرات در ((میدان الکتریکی)) دی ها:‏

از اینکه در درون دی‌ها میدان الکتریکی صفر است. بنابراین ، اگر ذرات در ‏یک گذر ویژه شتابدار شوند، ‏دوباره فقط در یک نیم‌دوره یعنی در طول عبور ‏بعدی از گاف یک ((نیروی الکتریکی)) را تجربه ‏خواهندکرد. اگر در همان زمان ‏علامت ولتاژ عوض شده‌باشد، میدان الکتریکی دوباره متناسب با شتابش ‏‏خواهد بود و ذرات با تکرار این فرآیند پی درپی ((انرژی)) کسب خواهندکرد.‏

یونها از چشمه یونی که در مرکز ماشین قرار دارند منشا می‌گیرند. ‏معادله ‏‏T=mv2/2=(qBr)2/2m‏ نشان ‏می‌دهد که در گذرهای متوالی از گاف بین ‏دی‌ها انرژی افزایش یافته و نیز ‏افزایشی در شعاع بوجود می‌آید. در نتیجه مسیر بر آیند یک منحنی ‏حلزونی ‏شکل خواهد بود که در البته تعداد دور به مراتب بیشتر از آنچه در ‏شکل مشاهده می‌شود، هست.‏

! ((پایداری فاز در شتاب دهنده|پایداری فاز)) در ((سیکلوترون|سیکلوترونها)):‏

همانگونه که در رابطه ‏ω=r/v=m/qB‏ نشان داده شده است. ((سرعت ‏زاویه‌ای)) ‏ω‏ فقط به میدان مغناطیسی ‏B‏ و ‏بار ویژه ((یون))ها بستگی دارد. اگر ‏جرم ثابت باقی بماند (مطابق با ((نسبیت خاص)) ثابت بودن جرم هنگامی ‏درست ‏است که ((سرعت)) در مقایسه با ((سرعت نور)) کوچک باشد) و میدان ‏مغناطیسی عوض نشود، سرعت زاویه‌ای پایا ‏خواهد بود. اما از طرف دیگر ‏آنطور که قبلا دیدیم برای شتابش موفقیت آمیز میدان الکتریکی باید ‏همگام با ‏حرکت ذره باشد، یعنی اینکه فرکانس آن ثابت و برابر با ‏f=ω/2π‏ باشد.‏

این شرط همگامی بین ذره و میدان شتابشی می‌باشد. یعنی نه تنها ‏برای شتابش لازم است، بلکه تا حدی ‏بیشینه (ماکزیمم) ((انرژی)) قابل ‏حصول از ((سیکلوترون|سیکلوترونها)) را بازگو می‌کند. در واقع افزایش در انرژی ‏افزایش در ‏جرم یون را به همراه دارد و آن نیز موجب تغییر در ((فرکانس|بسامد گردش یون)) ‏می‌شود. یون در همقدمی با ‏میدان الکتریکی دور می‌افتد و رابطه ‏f=ω/2π‎‏ دیگر صادق نیست. بنابراین حد برقرار شده برای ((پروتون)) ‏‏MeV‏15 ‏برای ((دوترون)) ‏MeV‏25 و برای ((ذره آلفا)) MeV‏50 است.‏

به این ترتیب بکار گرفتن سیکلوترونها برای شتابش ((الکترون)) محال است. ‏زیرا جرم الکترونها قبل از شتابش ثانویه در مرحله اول (در حدود ‏‏Mev‏1) سه برابر شده است. از طرف دیگر ((‏میدان مغناطیسی)) نمی‌تواند کاملا یکنواخت شود. اگر وضع ‏اینطور باشد، ‏مولفه کوچکی از ((سرعت)) در طول میدان مغناطیسی کافی است که ‏موجب شود تا یون قبل ‏از اتمام ((ساز و کار شتابش الکترومغناطیسی|فرآیند شتابش)) به رخ قطب برخورد کند ‏‏((«قطب مغناطیسی))).‏

! شتابش ((دوترون)):

برای مثال دوترون را در نظر بگیرید که بلافاصله پس از ترک ((چشمه یونی)) ‏با سرعت ‏‎10Km/s‏ در امتداد ‏میدان مغناطیسی سرعت داشته باشد. در ‏واقع این سرعت چندان زیادی نیست. یعنی ((انرژی جنبشی)) آن کمتر ‏‏بیشتر از ‏‎1eV‏ است، در حالی که ولتاژ صدها ولت در چشمه یونی اعمال ‏شده‌است. دوترون برای رسیدن به ‏شعاع بیشینه باید دویست دور داخل ‏سالن "دی‌ها" راه برود.‏

اگر ((دوره تناوب|زمان تناوب)) گردش دوترون ‏‎10-7s‏ باشد که با فرکانس ‏‎10Hz‏ مطابقت دارد، زمان کل ‏صرف شده در ((اتاقک شتاب دهنده)) ‏‎2x10-5s‏ است. زمان کل صرف شده در اتاقک ‏شتاب دهنده ‏برابر زمان تناوب گردش ((ذره)) (تعداد دور ذره) می باشد که مقدار عددی آن ‏‎200x10-‎‎5s‏ است. در این مدت زمان ، سرعت اولیه ‏((جابه جایی)) در حدود 106cm/s است و جابجایی حاصل برای ‏دوترون در طول فرآیند ‏شتابش برابر ‏‎20cm‏ خواهد شد.‏

فاصله بین قطب‌ها در یک ((سیکلوترون)) نمونه ‏‎30cm‏ می‌باشد. یعنی یون ‏که از صفحه میانی شروع به ‏حرکت کرده‌است. قبل از رسیدن به انرژی ‏بیشینه ، زمان کافی برای برخورد به ((آهنربا|قطب مغناطیس)) را ‏خواهد داشت. ‏روشن است که محبوس کردن ذره در همسایگی صفحه میانی یک امر ‏ضروری است روش ‏محبوس کردن در طول این صفحه را ((کانونش باریکه در شتاب دهنده|کانونش قائم)) ‏می‌نامند. علاوه بر این کانونش ، ((کانونش باریکه در شتاب دهنده|کانونش شعاعی)) نیز ‏ضروری است. زیرا ‏اگر ذره از مسیر دایره ایده‌آل دور بیافتد باید ((نیروی جانب مرکز|نیرویی)) را متحمل شود که ‏موجب ‏برگرداندن آن به موقعیت صحیح باشد.‏

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((آهنربای الکتریکی))‏
*((اتاقک شتاب دهنده)) ‏
*((پایداری فاز در شتاب دهنده))
*((ساز و کار شتابش الکترومغناطیسی))
*((سیکلوترون)) ‏
*((جریان الکتریکی متناوب))‏
*((کانونش باریکه در شتاب دهنده))
*((فیزیک شتاب دهنده))
*((میدان الکتریکی))‏

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 06 اسفند 1384 [15:11 ]   2   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [15:20 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..