منو
 کاربر Online
857 کاربر online
تاریخچه ی: اشعه ایکس

V{maketoc}

! طیف اشعه ایکس:

اشعه تولید شده به وسیله ((لامپ اشعه ایکس)) یک طول موج ندارد. بلکه شامل گستره ای از ((طول موج)) هاست. پرتوهای ایکس به وسیله دو نوع فرایند تولید می شوند:

*((شتاب)) منفی ((الکترون)) ها در موقع برخورد با انتهای ماده هدف پرتوهای ایکسی با طول موج های متفاوت تولید می کند. این پرتو "سفید" یا نوار پیوسته ((فرکانس)) ها در طیف اشعه ایکس را به عنوان ((تابش ترمزی)) می شناسند.

*برخورد الکترون با ((اتم)) هدف موجب جابه جایی ((الکترون مداری)) در اتم هدف و راندن آن به حالت پرانرژی تری می شود. این عمل را ((حالت برانگیخته|برانگیزش)) می نامند.


**هنگامی که الکترون مداری پرانرژی به موقعیت مداری نخستین خود برمی گردد، رها شدن ((انرژی)) به صورت گسیل پرتوی با فرکانس خاصی خواهد بود. این پرتو شدت خیلی بیشتری نسبت به پرتو "سفید" زمینه خواهد داشت.


**معمولا برای هر ((ماده)) هدف معینی بیش از یک طول موج اشعه ایکس وجوددارد. طول موج پرتو تولید شده به وسیله ((لامپ اشعه ایکس)) ، حدپایینی دارد که با ((ولتاژ)) لامپ نسبت عکس دارد. کمترین طول موج برحسب نانومتر (nm) از رابطه زیر به دست می آید. که در آن V ولتاژ لامپ می باشد. ''λmin=1239.5/V''


**پرتو حد پایینی طول موج طیف ، بیشترین اهمیت را در ((پرتو نگاری)) دارد. زیرا توانایی نفوذ آن بیشتر است.

! مشخصه های بارز اشعه ایکس:

{picture file=img/daneshnameh_up//ashoehe eks.jpg}


*بزرگی جریان لامپ بر ((پخش نور|پخش)) طول موج اشعه ایکس تولید شده تاثیر ندارد. اما بر روی ((شدت نور|شدت پرتو)) موثر است.

*طول موج ((اشعه ایکس)) یا ((اشعه گاما)) بسیار مهم است. با کاهش طول موج ، نفوذپذیری پرتو به درون محیط افزایش می یابد. به بیان دیگر در مقایسه با پرتوی با طول موج بزرگتر ، پرتوی با طول موج بسیار کوتاه قادر به ((نفوذ اشعه|نفوذ)) به ماده معینی با ضخامت بیشتر و یا ((چگالی)) بیشتر خواهد بود. بنابراین ، اگر حداقل طول موج پرتو تولید شده با افزایش ولتاژ لامپ کاهش یابد، نفوذپذیری پرتو افزایش خواهد یافت.

! بررسی کمی اشعه ایکس:

*پرتو ناشی از لامپ 200 کیلوولتی به درون فولادی به ضخامت حدود 25mm نفوذ می کند.

*اگر ولتاژ لامپ به 1Mv افزایش یابد، پرتو به درون فولادی به ضخامت حدود 130mm نفوذ خواهد کرد.

*حد بالای عملی برای لامپ های اشعه ایکس رایج در حدود 1000Kv است و این امر سبب تولید اشعه ایکس با کوتاهترین طول موج می شود. این پرتو انرژی ((فوتون))ی تقریبا برابر 1Mev دارد.

*پرتو ایکس با انرژی فوتونی تا 30Mev را با استفاده از الکترونهای پرانرژی ((«الکترونهای سریع))) بوجود آمده به وسیله ((مولد واندوگراف)) ((شتابدهنده خطی)) یا چشمه بتاترون می توان تولید کرد.


! نفوذپذیری اشعه ایکس:

نفوذپذیری پرتوهای ایکس تولید شده از پرتوهای گاما کمتر بوده اما برای پرتوهای ایکس تولید شده در لامپهای اشعه ایکس به وسیله چشمه های پرانرژی در خصوص فولاد نیز دیده می شود. باید توجه کرد که بیشترین ضخامتهای استفاده از زمانهای پرتودهی چند دقیقه ای و فیلمی با ((سرعت متوسط)) می توان مورد بررسی قرار داد. مقاطع ضعیفتر را با استفاده از زمانهای پرتودهی طولانی و فیلمی با ((سرعت)) زیاد می توان بازرسی کرد.

!نحوه تولید اشعه ایکس :

{picture file=img/daneshnameh_up//asoeh eks.jpg}


پرتوهای ایکس را به وسیله بمباران هدفی فلزی با باریکه ای از ((الکترونهای سریع)) تولید می کنند. قطعات اصلی ((لامپ اشعه ایکس)) شامل ((کاتد)) برای گسیل الکترونها و ((آند)) به عنوان هدف می باشد که هر دو درون ((لامپ خلا)) جای گرفته اند. با توجه به میزان نفوذ اشعه ایکس و ((فرکانس)) مربوطه اش از لامپ های اشعه ایکس متنوعی در کارهای ((کاربرد اشعه در تحقیقات|تحقیقاتی)) ، ((کاربرد اشعه در پزشکی|پزشکی)) ، ((کاربرد اشعه درصنعت|صنعت)) و ... استفاده می کنند.

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((اشعه گاما))
*((الکترون مداری))
*((الکترونهای سریع))
*((پخش نور|پخش))
*((پرتو نگاری))
*((تابش ترمزی))
*((حالت برانگیخته))
*((شتابدهنده خطی))
*((شدت نور|شدت پرتو))
*((طول موج))
*((فرکانس))
*((فوتون))
*((کاربرد اشعه در پزشکی))
*((کاربرد اشعه در تحقیقات))
*((کاربرد اشعه درصنعت))
*((لامپ اشعه ایکس))
*((لامپ خلا))
*((مولد واندوگراف))
*((نفوذ اشعه))
*((تفنگ الکترونی))


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 آبان 1384 [11:24 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:40 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [13:33 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 مهر 1383 [11:35 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..