منو
 کاربر Online
667 کاربر online
تاریخچه ی: استفاده مستقیم از انرژی گرمایی در منطقه سبلان

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

مقدمه

نیروگاههای زمین گرمایی به دلیل برخورداری از فن آوری متعارفی که ترکیبی از فن آوری استخراج در صنعت نفت و فن آوری نیروگاههای حرارتی می‌باشد، از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردارند و گر چه هنوز در بسیاری از موارد نمی‌توانند با الکتریسیته حاصل از سوختهای سنگواره‌ای رقابت کنند، اما در این میان انرژیهای نو ، پس از انرژی باد و سلولهای خورشیدی فتوولتایی جای دارند و به توجیه اقتصادی نزدیک می‌شوند. امروزه در حدود 7000 مگاوات نیروگاه برق زمین گرمایی در سراسر جهان نصب شده است. ایتالیا ، کانادا ، ژاپن ، اسیلند و نیوزلند از جمله مناطق مستعد به شمار می‌روند.تصویر

استان اردبیل

استان اردبیل به دلیل واقع شدن در نوار آتشفشانی پیلو کارترنریکی از مناطق مستعد برای استفاده از منابع انرژی ژنوترمال (زمین گرمایی) به شمار می رود. چشمه های آب گرم و معدنی متعدد ناشی از فعالیتهای هیدروترمال (آب گرمایی) رشته کوههای سبلان در اطراف اردبیل ومشکین شهر نشانگر توان بالقوه این منطقه از نظر زمین گرمایی است. برای بررسی امکان استحصال انرژی زمین گرمایی از منابع منطقه، در سال 1377 عملیات اجرایی ژئوفیزیکی سبلان توسط شرکت کینکستون مودیسون از کشور نیوزیلند- اخرین عملیات پژوهشی بود- انجام شده ونتنیجتا مخازن بخار قابل استخراج در بالای روستای دیزو- موئیل مشکین شهر به طرف منطقه توئوس در دامنه سبلان کشف گردید. قرار است عملیات حفاری چاههای اکتشافی با کمک کارشناسان شرکتهای خارجی وشرکت ملی نفت ایران و همچنین با نظارت متخصصان ایرانی، به عمق 300 متر در بالای روستای موئیل به طرف سبلان انجام شود.

نیروگاه زمین گرمایی سبلان

نیروگاه زمین گرمایی سبلان در مشکین شهر حداقل 100 مگاواتی و جوابگویی تمامی مصارف استان اردبیل خواهد بود. لازم به ذکر است که بعد از پژوهشها و بررسیهای چندین ساله که توسط کارشناسان ایرانی و خارجی صورت گرفته است، توان بالقوه سبلان را به لحاظ تولید این نوع انرژی می‌تواند در ردیف میدانهای انرژی زمین گرمایی کالیفرنیا (امریکا) ، لاردرلو (ایتالیا) ، ماتسوکادا (ژاپن) به شمار آورد. از این میدانهای بخار خشک تقریبا 4500 مگاوات برق تولید می‌شود.

اهداف عمده اجرای طرح

اهداف عمده اجرای این طرح را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:


 1. استفاده از منابع زمین گرمایی در دستگاههای حرارت مرکزی.
 2. ایجاد گلخانه مصنوعی.
 3. ایجاد استخرهای بهداشتی آب معدنی ، به منظور افزایش جاذبه‌های گردشگری منطقه.تصویر

انرژی زمین گرمایی چیست؟

انرژی زمین گرمایی در مناطق آتشفشانی جوان به علت وجود مواد مذاب و انتقال حرارت آن از عمق به سطح بوجود می‌آید. منشأ انرژی زمین گرمایی در ارتباط با سه نوع فعالیت آتشفشانی است:


 1. مخازن آب گرمایی
 2. سنگهای گرم وخشک اعماق زمین
 3. مخازن ماگمایی
آبها و بخارهای داغ با دمای 235 درجه سانتیگراد و فشار 30 بار از مخازن آب گرمایی خارج و در مخازن خاصی نگهداری می‌شوند. آتشفشانها از جمله با ارزشترین منابع زمین گرمایی هستند. برای استفاده از انرژی زمین گرمایی سنگهای اعماق زمین ، در مناطق مستعد با حفر دو حلقه چاه نزدیک به هم و ایجاد شکستی در اعماق ، آبهای سطحی به داخل یکی از چاهها ، هدایت می‌شوند و پس از گرم شدن آب در اعماق زمین از طریق چاه دیگر به صورت بخار بالا می‌آیند. هزینه سرمایه گذاری اولیه نیروگاههای زمین گرمایی در حدود هزینه نیروگاههای سنگواره‌ای است.

هزینه تولید الکتریسیته زمین گرمایی کمتر از هزینه تولید الکتریسیته از سوختهای سنگواره‌ای می‌باشد. با در نظر گرفتن ، هزینه آلودگیهای محیطی ناشی از سوخت سنگواره‌ای ، اختلاف هزینه اولیه به سود انرژی زمین گرمایی افزایش می‌یابد. حدود 40 درصد کل هزینه سرمایه گذاری به عملیات شناسایی و اکتشاف مخزن و حفاری اکتشافی و توسعه‌ای مربوط می‌شود. 50 درصد مربوط به هزینه تهیه دستگاهها و لوله کشی در نیروگاه و 10 درصد به سایر فعالیتها مربوط می‌شود.

مباحث مرتبط با عنوان


مقدمه

نیروگاههای زمین گرمایی به دلیل برخورداری از فن آوری متعارفی که ترکیبی از فن آوری استخراج در صنعت نفت و فن آوری نیروگاههای حرارتی می‌باشد، از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردارند و گر چه هنوز در بسیاری از موارد نمی‌توانند با الکتریسیته حاصل از سوختهای سنگواره‌ای رقابت کنند، اما در این میان انرژیهای نو ، پس از انرژی باد و سلولهای خورشیدی فتوولتایی جای دارند و به توجیه اقتصادی نزدیک می‌شوند. امروزه در حدود 7000 مگاوات نیروگاه برق زمین گرمایی در سراسر جهان نصب شده است. ایتالیا ، کانادا ، ژاپن ، اسیلند و نیوزلند از جمله مناطق مستعد به شمار می‌روند.تصویر

استان اردبیل

استان اردبیل به دلیل واقع شدن در نوار آتشفشانی پیلو کارترنریکی از مناطق مستعد برای استفاده از منابع انرژی ژنوترمال (زمین گرمایی) به شمار می رود. چشمه های آب گرم و معدنی متعدد ناشی از فعالیتهای هیدروترمال (آب گرمایی) رشته کوههای سبلان در اطراف اردبیل ومشکین شهر نشانگر توان بالقوه این منطقه از نظر زمین گرمایی است. برای بررسی امکان استحصال انرژی زمین گرمایی از منابع منطقه، در سال 1377 عملیات اجرایی ژئوفیزیکی سبلان توسط شرکت کینکستون مودیسون از کشور نیوزیلند- اخرین عملیات پژوهشی بود- انجام شده ونتنیجتا مخازن بخار قابل استخراج در بالای روستای دیزو- موئیل مشکین شهر به طرف منطقه توئوس در دامنه سبلان کشف گردید. قرار است عملیات حفاری چاههای اکتشافی با کمک کارشناسان شرکتهای خارجی وشرکت ملی نفت ایران و همچنین با نظارت متخصصان ایرانی، به عمق 300 متر در بالای روستای موئیل به طرف سبلان انجام شود.

نیروگاه زمین گرمایی سبلان

نیروگاه زمین گرمایی سبلان در مشکین شهر حداقل 100 مگاواتی و جوابگویی تمامی مصارف استان اردبیل خواهد بود. لازم به ذکر است که بعد از پژوهشها و بررسیهای چندین ساله که توسط کارشناسان ایرانی و خارجی صورت گرفته است، توان بالقوه سبلان را به لحاظ تولید این نوع انرژی می‌تواند در ردیف میدانهای انرژی زمین گرمایی کالیفرنیا (امریکا) ، لاردرلو (ایتالیا) ، ماتسوکادا (ژاپن) به شمار آورد. از این میدانهای بخار خشک تقریبا 4500 مگاوات برق تولید می‌شود.

اهداف عمده اجرای طرح

اهداف عمده اجرای این طرح را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:


 1. استفاده از منابع زمین گرمایی در دستگاههای حرارت مرکزی.
 2. ایجاد گلخانه مصنوعی.
 3. ایجاد استخرهای بهداشتی آب معدنی ، به منظور افزایش جاذبه‌های گردشگری منطقه.تصویر

انرژی زمین گرمایی چیست؟

انرژی زمین گرمایی در مناطق آتشفشانی جوان به علت وجود مواد مذاب و انتقال حرارت آن از عمق به سطح بوجود می‌آید. منشأ انرژی زمین گرمایی در ارتباط با سه نوع فعالیت آتشفشانی است:


 1. مخازن آب گرمایی
 2. سنگهای گرم وخشک اعماق زمین
 3. مخازن ماگمایی
آبها و بخارهای داغ با دمای 235 درجه سانتیگراد و فشار 30 بار از مخازن آب گرمایی خارج و در مخازن خاصی نگهداری می‌شوند. آتشفشانها از جمله با ارزشترین منابع زمین گرمایی هستند. برای استفاده از انرژی زمین گرمایی سنگهای اعماق زمین ، در مناطق مستعد با حفر دو حلقه چاه نزدیک به هم و ایجاد شکستی در اعماق ، آبهای سطحی به داخل یکی از چاهها ، هدایت می‌شوند و پس از گرم شدن آب در اعماق زمین از طریق چاه دیگر به صورت بخار بالا می‌آیند. هزینه سرمایه گذاری اولیه نیروگاههای زمین گرمایی در حدود هزینه نیروگاههای سنگواره‌ای است.

هزینه تولید الکتریسیته زمین گرمایی کمتر از هزینه تولید الکتریسیته از سوختهای سنگواره‌ای می‌باشد. با در نظر گرفتن ، هزینه آلودگیهای محیطی ناشی از سوخت سنگواره‌ای ، اختلاف هزینه اولیه به سود انرژی زمین گرمایی افزایش می‌یابد. حدود 40 درصد کل هزینه سرمایه گذاری به عملیات شناسایی و اکتشاف مخزن و حفاری اکتشافی و توسعه‌ای مربوط می‌شود. 50 درصد مربوط به هزینه تهیه دستگاهها و لوله کشی در نیروگاه و 10 درصد به سایر فعالیتها مربوط می‌شود.

مباحث مرتبط با عنوانتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 آبان 1385 [09:26 ]   2   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 17 آبان 1385 [09:26 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..