منو
 کاربر Online
1270 کاربر online
تاریخچه ی: استفاده ابوحنیفه از حکم امام صادق علیه السلام

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
معاویه بن عمار می گوید:
خواهر مفضل بن غیاث از دنیا رفت. او وصیّت کرده بود بخشی از اموالش را سه قسمت کنند. یک سومش را در راه خدا، یک سوم دیگر را به مساکین بدهند و یک سوم باقیمانده اش را برایش حج واجب به جا آورند ولی مقدار پولی که معین کرده بود، به اندازه وصیتش نبود.
نزد ابن ابی لیلی و ابن بشرمه و ابوحنیفه رفتیم. همگی گفتند که این پول باید سه قسمت شود. به مکه رفتیم، از حضرت صادق علیه السلام سؤال کردیم و گفتیم این زن حج واجبش را به جا نیاورده و اکنون مالی را که برای این کار کنار گذاشته به این سه کار نمی رسد.
امام فرمود:« برای عمل به وصیت آن زن باید از حج شروع کنید زیرا یکی از واجبات خداوند است. پس از حج هر چه از پولش باقی ماند، دو قسمت کنید و در راه خدا و مساکین بدهید.»
من نزد ابو حنیفه رفتم و پاسخ امام را به او گفتم. او چیزی نگفت و رفت. وقتی نزد یاران و شاگردان ابوحنیفه رفتم، به من گفتند:« ابوحنیفه درباره وصیت آن زن گفته است که اول باید از طرف آن زن حج انجام داد، زیرا حج واجب بوده است.»
به آنها گفتم:« به خدا سوگند، این پاسخ ابوحنیفه نیست. او چیز دیگری گفته است.»
ولی آنها همگی گفتند:« او به تازگی به ما چنین گفته.»
معاویه بن عمار می گوید: « خواهرمفضل بن غیاث از دنیا رفت.اووصیّت کرده بود که بخشی از اموالش را سه قسمت کنند. یک سومش را در راه خدا، یک سوم دیگر را به مساکین بدهند و یک سوم باقیمانده اش را برایش حج انجام بدهند. ولی آن مقداری که معین کرده بود به اندازه وصیتش نبود.

نزدابن ابی لیلی وابن بشرمه و ابوحنیفه رفتیم. همگی گفتند که باید سه قسمت شود. ولی وقتی به مکه رفتیم،ازحضرت صادق علیه السلام سؤال کردیم. در حالی که آن زن که مرده بود و حجش را انجام نداده بود.

حضرت فرمود: « برای عمل به وصیت آن زن باید از حج شروع کنید زیرا یکی از واجبات خداوند بر او بوده است. پس از حج هر چه از پولش باقی مانده،دو قسمت می شود و در راه خدا و مساکین به مصرف می رسد.»

معاویه بن عمار می گوید: « نزد ابو حنیفه رفتم و پاسخ حضرت را به او گفتم. او هیچ حرفی به من نزد و رفت. وقتی به جمع یاران و شاگردان ابوحنیفه رفتم به من گفتند: « ابوحنیفه درباره وصیت نامه آن زن گفته است که اول باید از طرف آن زن حج انجام داد، زیرا حج واجب بوده است.»

به آنها گفتم: «به خدا سوگند،ابوحنیفه این پاسخ را نداده و چیز دیگری گفته است.» ولی آنها همگی گفتند: « او به ما چنین گفت.»


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 آبان 1384 [08:05 ]   3   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [12:02 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 خرداد 1383 [11:02 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..