منو
 کاربر Online
903 کاربر online
تاریخچه ی: آزمایش کنج بازتابنده

!کنج بازتابنده

خودتان را ببینید در حالی که دیگران شما را می بینند
::{picture file=img/daneshnameh_up/26.jpg}::
دو آینهُ لولا شده یک تصویرنما را می سازند که چندین عکس از جسم می دهد . تعداد تصاویر به زاویهُ بین دو آینه بستگی دارد . وقتی شما دو آینهُ لولا شده را روی آینه سوم قرار دهید ، شما یک بازتاب دهنده ساختید که همیشه نور را به مکانی که از آن آمده بر می گرداند .

!وسایل مورد نیاز
*سه آینه به ابعاد 15 سانتی متر در 15 سانتی متر ( بهتر است از آینه ی پلاستیکی استفاده شود )
* یک تکه مقوای نیزک
* نوار چسب

!شرح آزمایش
سه آینه را بر داشته و دوتای آن را ازلبه با نوار چسب از پشت بهم بچسبانید.
یک حالت لولا مانندی ایجاد کرده که آینه ها راحت باز و بسته شوند . مطمئن شده باشید که دو آینه از 0 تا 180 درجه حرکت می کند .
::{picture file=img/daneshnameh_up/27.jpg}::
برای ساختن یک تصویرنما ، آینه های لولا شده را روی مقوایی گذاشته ، و جسمی مانند سکه یا مداد را بینشان قرار دهید . آینه ها را با زوایای مختلفی باز کنید . و توجه کنید که هر چه زاویه کوچک تر شود ، تعداد تصاویری که می بینید بیشترند . جسم را بر داشته و ببینید که با کشیدن طرحی بین دو آینه چه اتفاقی می افتد .
چشم راستتان را ببندید و مستقیم به یکی از آینه ها بنگرید . توجه کنید که در تصویر چشم چپتان بسته است . حال چشم راستتان را بسته و به دو آینه در حالی که زاویهُ بینشان 90 است بنگرید می بینید که در تصویر چشم راستتان بسته است.
حال با چسب زدن دو آینه به هم و قرار دادن آنها با زاویهُ90 درجه و گذاشتنشان روی آینهُ سومی یک کنج بازتابنده بسازید ، بنابر این سه آینه، نصفی از مکعب را می سازند .
یک چشمتان را ببندید و درست به کنج آینه ها جایی که هر سه بهم رسیدند خیره شوید . سرتان را بچرخانید ولی چشم راستتان روی کنج متمرکز باشد . دو چشمتان را باز کنید و به کنج آینه ها بنگرید . یکی از چشمانتان به آینه نزدیکتر است و آن چشم غالب است.
::{picture file=img/daneshnameh_up/28.jpg}::

!چه اتفاقی در حال وقوع است؟
وقتی جسمی را بین دو آینهُ لولا شده قرار می دهید ، نورکه از جسم می آید قبل از اینکه به چشم شما برسد بین آینه ها به عقب و جلو می جهد. در هر بار جهش تصویری شکل می گیرد . تعداد تصاویری که شما می بینید به زاویهُ بین دو آینه بسته است . هر چه شما زاویه را کوچکتر کنید ، نور دفعات بیشتری بین دو آینه می جهد و بنا بر این شما تصاویر بیشتری می بینید .
تصویر زیر نشان می دهد که چگونه تصویر در گوشهُ دو آینه ای با زاویهُ 90 درجه شکل می گیرد . پرتوهای نور با همان زاویه ای که به آینه می خورند بازتاب می شوند . آینه هایی با زاویه های غیر از 90 به طور مشابه رفتار می کنند ولی با طرحی پیچیده تر.
::{picture file=img/daneshnameh_up/29.jpg}::
بخشهای درونی کنج بازتابنده ، نور را موازی با مسیر اصلیش بازتاب می کنند. اگر شما نور باریکی از لیزر را نزدیک کنج بتابانید ، نور از آینه ای به آینه ای دیگر می جهد و موازی با نور اولیه خارج می شود. نوری که از مرکز چشمتان می آید مستقیم به مرکز چشمتان باز می گردد ، بنابر این تصویر چشمتان در کنج آینه ها، متمرکزبه نظر می رسد .
کنج بازتابنده ، چندین بار تصویر را در هر بازتاب وارون می کند.

!ضمیمه
کنج باز تابنده برای ساختن بازتاب دهنده های امنیتی برای ماشین ها، دوچرخه ها و علائم بکار می رود.
توپ تنیسی را به گوشهُ اتاقی پرتاب کنید ، بعد از چند جهش بین سه سطح به سمت شما باز می گردد .
پنج آینهُ چهار گوش را بطوری که سطح آینه ها بطرف درون باشند ، بهم چسبانیده و جعبه ای بسازید . سپس آینه ی ششم را با زاویهُ45 درجه روی قسمت باز جعبه قرار دهید . حال شما می توانید درون جعبه را ببینید .
برای انجام یک آزمایش عددی، زوایای زیر را روی مقوا علامت بزنید : 180 درجه، 90 درجه، 60 درجه، 45 درجه، 36 درجه، 30 درجه و 20 درجه. به این خاطر این زوایا را انتخاب کردیم که وقتی آنها را بر 360 تقسیم می کنیم اعداد زوج داریم . دو آینه ای را که بهم چسباندید را در این زوایا قرار دهید و جسمی بینشان قرار دهید . تعداد تصاویری را که می بینید بشمارید . شما می توانید قانون زیر را اثبات کنید : 360 را تقسیم بر زاویهُ بین دو آینه کرده ، در نتیجه تعداد تصاویر بعلاوهَُ یک را خواهید داشت .تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 12 دی 1383 [08:02 ]   10   پدرام رشیدی      جاری 
 شنبه 05 دی 1383 [09:27 ]   9   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:25 ]   8   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:20 ]   7   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:18 ]   6   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:13 ]   5   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [08:10 ]   4   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:43 ]   3   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [20:10 ]   2   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [00:49 ]   1   پدرام رشیدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..