منو
 کاربر Online
1145 کاربر online
Lines: 1-26Lines: 1-42
 +
 !تئوری آزمایش !تئوری آزمایش
 هورمونهای واقعی شناخته شده گیاهان مثل ((هورمون اکسین)) ، مسئول بسیاری از پاسخهای گیاهی هستند. برای مثال اکسین بر رشد ((انواع جوانه‌ها)) ، ((ساقه)) ، ((برگ)) و ((ریشه)) گیاهان تاثیر دارد. در این آزمایش شما فرصت می‌یابید تا نمایش تاثیر غلبه رشد راس ساقه را بر جوانه‌های جانبی را ببینید. در واقع رشد جوانه انتهایی ساقه ، مانع رشد جوانه‌های جانبی می‌شود و این عمل تحت تاثیر هورمون اکسین است.  هورمونهای واقعی شناخته شده گیاهان مثل ((هورمون اکسین)) ، مسئول بسیاری از پاسخهای گیاهی هستند. برای مثال اکسین بر رشد ((انواع جوانه‌ها)) ، ((ساقه)) ، ((برگ)) و ((ریشه)) گیاهان تاثیر دارد. در این آزمایش شما فرصت می‌یابید تا نمایش تاثیر غلبه رشد راس ساقه را بر جوانه‌های جانبی را ببینید. در واقع رشد جوانه انتهایی ساقه ، مانع رشد جوانه‌های جانبی می‌شود و این عمل تحت تاثیر هورمون اکسین است.
 !هدف آزمایش !هدف آزمایش
 بررسی تاثیر جوانه انتهایی ساقه بر روی رشد جوانه‌های جانبی بررسی تاثیر جوانه انتهایی ساقه بر روی رشد جوانه‌های جانبی
 +

 +
 +
 +
 +{picture=bud.1.gif}
 +
 +
 +
 !مواد لازم !مواد لازم
 #10عدد ((سیب زمینی)) #10عدد ((سیب زمینی))
 #ماژیک #ماژیک
 #یک ظرف با سطح بزرگ #یک ظرف با سطح بزرگ
 !روش کار  !روش کار
 #با استفاده از یک ماژیک ، هر سیب زمینی را شماره‌ گذاری کنید.

 #با استفاده از یک ماژیک ، هر سیب زمینی را شماره‌ گذاری کنید.

 #ظاهر هر سیب زمینی را مشاهده کرده و گزارش دهید.

 #ظاهر هر سیب زمینی را مشاهده کرده و گزارش دهید.

 #سیب زمینیها را در کنار یکدیگر در ظرف بزرگ قرار دهید. فضای کافی را برای هر کدام در نظر بگیرید. و ظرف را در قفسه دربسته‌ای بگذارید.

 #سیب زمینیها را در کنار یکدیگر در ظرف بزرگ قرار دهید. فضای کافی را برای هر کدام در نظر بگیرید. و ظرف را در قفسه دربسته‌ای بگذارید.

 #ظاهر سیب زمینیها را هر هفته مشاهده و ثبت کنید تا هر یک از جوانه‌ها 15 سانتیمتر رشد کنند. این مقدار رشد ، سه هفته یا بیشتر وقت می‌گیرد.

 #ظاهر سیب زمینیها را هر هفته مشاهده و ثبت کنید تا هر یک از جوانه‌ها 15 سانتیمتر رشد کنند. این مقدار رشد ، سه هفته یا بیشتر وقت می‌گیرد.

 #هنگام مشاهده رشد جوانه‌ها ، خیلی دقت کنید که جوانه‌ها نشکنند. #هنگام مشاهده رشد جوانه‌ها ، خیلی دقت کنید که جوانه‌ها نشکنند.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=bud.2.gif}
 +
 +
 +
 !نتیجه آزمایش !نتیجه آزمایش
 یک سیب زمینی ، بخشی از ساقه زیر زمینی گیاه سیب زمینی است. جوانه‌های روی سیب زمینی ، __چشم__ نامیده می‌شوند. چشم انتهایی سیب زمینی رشد می‌کند و ساقه درازی را که در راس آن جوانه انتهایی است، می‌سازد. چشمهای باقیمانده ، جوانه‌های جانبی هستند. رشد جوانه انتهایی ساقه در سیب زمینی و سایر گیاهان ، از رویش جوانه‌های جانبی در پایین ساقه ممانعت می‌کند. ممانعت از رشد شاخه‌های جانبی ، به علت وجود شاخه انتهایی ، ((تسلط انتهایی ساقه)) نامیده می‌شود.

به نظر می‌رسد، غلبه جوانه انتهایی ساقه بر جوانه‌های جانبی ، نتیجه تولید اکسین در سلولهای مریستمی جوانه انتهایی و انتقال آن به طرف پایین باشد. سلولهای مریستمی در راس هر ساقه تجمع یافته‌اند و این سلولها توسط فرآیندی به نام ((تقسیم میتوز)) تکثیر می‌شوند. تقسیم سلول در مریستم جوانه انتهایی ، با حضور اکسین تحریک می‌شود. اما انتقال اکسین تولید شده در مریستم انتهایی به طرف پایین از تقسیمات سلولها در جوانه‌های جانبی جلوگیری می‌کند.
 یک سیب زمینی ، بخشی از ساقه زیر زمینی گیاه سیب زمینی است. جوانه‌های روی سیب زمینی ، __چشم__ نامیده می‌شوند. چشم انتهایی سیب زمینی رشد می‌کند و ساقه درازی را که در راس آن جوانه انتهایی است، می‌سازد. چشمهای باقیمانده ، جوانه‌های جانبی هستند. رشد جوانه انتهایی ساقه در سیب زمینی و سایر گیاهان ، از رویش جوانه‌های جانبی در پایین ساقه ممانعت می‌کند. ممانعت از رشد شاخه‌های جانبی ، به علت وجود شاخه انتهایی ، ((تسلط انتهایی ساقه)) نامیده می‌شود.

به نظر می‌رسد، غلبه جوانه انتهایی ساقه بر جوانه‌های جانبی ، نتیجه تولید اکسین در سلولهای مریستمی جوانه انتهایی و انتقال آن به طرف پایین باشد. سلولهای مریستمی در راس هر ساقه تجمع یافته‌اند و این سلولها توسط فرآیندی به نام ((تقسیم میتوز)) تکثیر می‌شوند. تقسیم سلول در مریستم جوانه انتهایی ، با حضور اکسین تحریک می‌شود. اما انتقال اکسین تولید شده در مریستم انتهایی به طرف پایین از تقسیمات سلولها در جوانه‌های جانبی جلوگیری می‌کند.
 !پرسشها !پرسشها
 #اکسین چه تاثیری بر روی رشد گیاهان دارد؟ #اکسین چه تاثیری بر روی رشد گیاهان دارد؟
 #در مورد ((انواع جوانه‌ها)) در گیاهان چه اطلاعاتی دارید؟ #در مورد ((انواع جوانه‌ها)) در گیاهان چه اطلاعاتی دارید؟
 #((نقش فیزیولوژیک هورمون اکسین|نقشهای فیزیولوژیکی هورمون اکسین)) در گیاهان چیست؟ #((نقش فیزیولوژیک هورمون اکسین|نقشهای فیزیولوژیکی هورمون اکسین)) در گیاهان چیست؟
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((تسلط انتهایی ساقه)) *((تسلط انتهایی ساقه))
 *((طبقه بندی هورمونهای گیاهی)) *((طبقه بندی هورمونهای گیاهی))
 *((نقش فیزیولوژیک هورمون اکسین)) *((نقش فیزیولوژیک هورمون اکسین))
 *((هورمون اکسین)) *((هورمون اکسین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [05:23 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [07:20 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..