منو
 کاربر Online
539 کاربر online
تاریخچه ی: آداب برخورد با فقیر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-23Lines: 1-21
-

> هر اجتماعی اترا کری یا ی اترامی و تقیر داای لاهایی است. امر الا ارا رومند، در ر مردم رام دارند و را و ماکین بی ار و قیرند.
+افراد ثروتمند معمولا در نظر مردم احترام دارند و فقرا و مساکین بی‌ارج و حقیرند،
اما ((دین مقس اسلام)) هیچ‌گاه ملاک احترامات اجتماعی ا بر پایه فق و ثروت قرار داده، بکه رعکس، ثروت‌اندوزی دنیا پستی را ممّت کرده است.
در دستورات اسل
امی شدیدا توصیه شده است که ه فقرا احترام بگذارید، با آنها رفت و آمد داته باشید جواب سلام آنها را به رمی بدهید.
((حضرت محمد مصطفی صلی
الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم)) می‌فرمود:«شیعیان فقیر ((حضرت امیرامنین لی علیه اللا|علی ایرالممنین لیه السلام)) را کوچک نمردید. هر یک از آنها تعدد بسار زیادی را - ب عداد قبیله «ربیعه» و «مضر» - ((شفاعت|شفاعت)) خواهد کرد.»
و نیز
می‌فرمود:«هر ک ملمن فقیری را کوچک بشمارد، خداوند را کک شمرده و خداد هم او را در ((روز قیام)) حقیر می‌شمارد- مگر اینکه از این عمل خود توبه کند- و هر کس فقیر مسلمانی ر احترام بگزارد، روز قیمت خداوند را ملاقات می‌کند، در حالی که خداوند از او راضی است.»
-((دین مقدس اسلام ))هیچگاه ملاک احرامات اجتماعی را بر ایه فقر و نا قار نداده، بلکه ثروت اندوزی و دنیا پرستی را مذمّت کرده است.

لذا در دستورات اسلامی اکیداً بیان شده که به فقرا احرام بگذارید و با آنها رفت و آمد داشته باشید و جواب سلام آنها را به گرمی بدهید.

((ح
ضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم ))میفرماید: « فقرا از شیعیان علی ((امیرالمؤمنین|امیرالمؤمنین علیه السلام ))را کوچک نشمردید. هر ک از آنها تعداد بسیار زیادی را مثل تعداد قبیله« ربیعه» و« مضر» ((شفاعت|شفاعت ))خواهد کرد.

و نیز رسول خدا
فرمود: « هر کس ملمان فقیری را کوچک بشمارد، خداوند را کوچک شمرده و خداوند هم او را در ((روز قیامت ))حقیر میشمارد- مگر اینکه از این عمل خود توبه نماید- و هر کس فقیر مسلمانی را اکرام احترام گزارد، روز قیمت خداوند را ملاقات میکند، در حالی که خداوند ز او رای است.

((حضرت امام رضا علیه ال
سلام|حضرت ضا علیه السلام ))فرمودند: هر کس جوب سلام فقیر را مانند جواب سلام غنی ندهد، او را دست کم بگیرد، روز قیامت خداوند را ملاقات میکند، در حالکیه از او خشگمین است. »؛ و نیز رسل خدا صلی الله عله وآله سلم فرمودند: « هر کس مرد مؤمن یا زن مؤمنه ای را بی فقرش تحقیر نماید، روز قیامت خداوند او را در بین مردم رسوا و سرشکسته خواهد کرد.» ذا آن ضرت عضه میداشت: « خداوندا! مرا مسکین زنده بدار و مسکین بمیران و در زمره مساکین محشور فرما!» امیرالمؤمنین علیه السلام در وصایای خود میفرماید: « وصیت می کنم را به دوست داشتن مساکین و مجات با آنها.»
+((حرت اما را لیه السلام|حرت رضا علیه السلام)) میفرمود:«هر کس واب سلام قیان را مانند وا سلام ثرومندان ندهد و او را دست کم بگیرد، روز قیامت خداوند را ملاقات مکند در حالی که از او خشگمین است.»
و نیز یفرمود:«هر کس مرد یا زن مؤمنی را از بت فقرش تحقیر کند، روز قیامت خداوند او را در بین مردم رسوا و سرشکسته خواهد کرد.»
چنین ع می‌‌فرمود:«خداوندا! مرا مسکین زنده بدار و مسکین بمیران و در زمره مساکین محشور فرما!»
((
امیرالمؤمنین علی علیه السلام)) نیز در وصایای خود مفرمد:«وصیت میکنم ا را به دوست داشتن مساکین و همینی با آنها.»
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((حفظ آبروی فقیر))
>>((همدردی ا یان))
>>((بی نیاز ساختن فقیر))
>>((همنشینی با فقرا))
>>((دوستی فقرا با رت علی علیه السلام))
>>((گستره رسیدگی به فقرا))
+((حفظ آبروی فقیر))
((همدردی مام عی عیه لسلام با مستمندان))
((بی نیاز ساختن فقیر))
((همنشینی امام حسین علیه السلام با فقرا))
((دوستی فقرا با مم علی علیه السلام))
((گستره رسیدگی به فقرا))
-منابع: بحار الانوار، ج 72، باب 94. +منابع: بحارالانوار، ج 72، باب 94.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [07:23 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [05:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 خرداد 1383 [08:16 ]   1   شكوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..