منو
 کاربر Online
1094 کاربر online
تاریخچه ی: آثار اطاعت از خداوند

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:4
اطاعت یعنی فرمانبرداری، و مطیع یعنی فرمانبردار. بنابراین، در هر اطاعتی باید کسی فرمان بدهد و کس دیگری فرمانبرداری کند.
خداوند متعال به عنوان آفریدگار و مالک همه نظام هستی، تنها موجودی است که اطاعتش بر همه مخلوقات واجب و لازم است.
این حکم درباره هر کس که او تعیین کند نیز صادق است.


خداوند حکیم و عادل و قادر مطلق است، به همین دلیل اگر فرمان به اطاعت بندگان می‌دهد، اطاعت از او حتما در دنیا و آخرت، در زندگی شخصی و اجتماعی، و در ابعاد مادی و معنوی، برای بندگان آثار مثبت فراوانی به همراه دارد.
در قرآن کریم آیات متعددی پیرامون فواید اطاعت از خداوند وجود دارد. در سوره نساء آیه13 چنین آمده است:«هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند خداوند او را در بهشت‌هایی که رودها از زیر درختانش جاری است داخل می‌کند.» و در آیه 69 از همین سوره چنین آمده:«هرکس فرمانبردار خدا و رسول الله باشد همنشین کسانی است که خداوند بر آنها نعمت ارزانی داشته است.» (یعنی پیامبران و صدیقین و شهیدان و صالحان.) در آیات 52 سوره نور و 71 سوره احزاب نیز چنین آمده:«هر کس از خدا و رسولش اطاعت کند اهل سعادت و رستگاری است.»

امام باقر علیه السلام به جابر فرمود:«ای جابر! آیا فقط دم زدن از محبت و دوستی ما کافی است؟
به خدا سوگند شیعه ما کسی است که باتقوا باشد و از خداوند اطاعت کند. و نشانه‌ی چنین کسی فروتنی، امانتداری، راستگویی و تلاوت قرآن است و نیز اینکه با روزه و نماز، خدا را فراوان یاد کند، به پدر و مادر خود نیکی کند، با همسایگان فقیرش مدارا کند، به مستمندان قرض دهد، زبان خویش را تنها در راه خیر و به سود مردمان به کار ببرد و امین خاندان خود باشد.»
آن‌گاه امام فرمود:«ای جابر، به راه‌های مختلف مرو. آیا کافی است بگوییم علی را دوست داریم و ولایتش را پذیرفته‌ایم ولی اهل عمل نباشیم؟ آیا اگر کسی بگوید من دوست رسول خدا هستم ولی به سنتش عمل نکند، این محبت پیامبر به حالش سودی خواهد داشت؟»
آنگاه فرمود:«باتقوا باشید و برای مقاماتی که نزد خداست کار کنید. خداوند با هیچ کس خویشاوندی ندارد. محبوبترین بندگان نزد خداوند، باتقواترین و مطیع‌ترین آنهاست. به خدا سوگند جز با اطاعت از پرورگار نمی‌توان به او تقرب پیدا کرد. ما برات ِ آزادی از دوزخ نداریم. هیچکس بر خدا حجت ندارد. هر که مطیع خدا باشد دوست ما و هر که نافرمانی خدا کند دشمن ماست. دوستی و ولایت ما جز با عمل کردن و خداترسی بدست نمی‌آید.»


منابع:
قرآن کریم، اصول کافی، ج 3/ کتاب ایمان و الکفر/ باب الاطاعت و التقوی، ص 118، ح 3.

اطاعت یعنی فرمانبرداری، و مطیع یعنی فرمانبردار. براین اساس در هر اطاعتی باید دستورات و فرامینی باشد که از ناحیه کسی صادر گردد و از ناحیه دیگری فرمانبرداری شود.
خداوند متعال نیز به عنوان آفریدگار و مالک همه نظام هستی، تنها موجودی است که اطاعتش واجب و لازم است و نیز هر کس را که او تعیین کند چنین حکمی را داراست؛ چون خداوند متعال حکیم و عادل و قادر مطلق است اگر فرمان به اطاعت بندگان می دهد قطعا" دارای آثار و پیامدهای مثبت فراوانی در دنیا و آخرت، در زندگی اجتماعی و در ابعاد مادی و معنوی است.

در قرآن کریم آیات متعددی پیرامون فوائد و پیامدهای اطاعت از خداوند متعال وجود دارد، در سوره نساء آیه13 می فرماید: « هرکس خدا و رسولش را اطاعت کند خداوند او را در بهشتهایی که رودها از زیر درختاتش جاری است داخل می کند» و در آیه 69 از همین سوره می فرماید: « هرکس فرمانبردار خدا و رسول الله باشد همراه با کسانی است که خداوند بر آنها نعمت ارزانی داشته است»
یعنی پیامبران و صدیقین و شهیدان و صالحان که رفیقان خوبی هستند و در آیات 52 از سوره نور و 71 از سوره احزاب می فرماید: « هر کس از خدا و رسول الله اطاعت کند اهل سعادت و رستگاری است.»

امام باقر علیه السلام در روایتی به جابر می فرماید: " ای جابر! آیا کسی که ادعای تشیع دارد فقط دم زدن از محبت و دوستی ما برایش کافی است؟

به خدا سوگند شیعه ما نیست مگر آنکه باتقوا باشد و از خداوند اطاعت کند؛ ای جابر این افراد شناخته نشوند جز با فروتنی و خشوع و امانتداری و بسیاری یاد خدا در روزه و نماز و نیکی به پدر و مادر و مراعات همسایگان فقیر و مستمند و قرض دادن و راستی گفتار و تلاوت قرآن و بازداشتن زبان از مردم مگر در مسیر خیر که زبان را به نفع مردم بکار می گیرند و این افراد امانت نگهدار فامیل خویش هستند. "

جابر به حضرت گفت: "ای پسر رسول الله! ما امروز کسی را با این ویژگی سراغ نداریم."
حضرت فرمود: " ای جابر، به راههای مختلف مرو، آیا برای مرد کافی است که بگوید من علی را دوست دارم و ولایت او را پذیرفته ام ولی اهل عمل نباشد؟
آیا اگر کسی بگوید من دوست رسول خدا هستم و رسول خدا بهتر از علی علیه السلام است ولی از رفتار او پیروی نکند و به سنتش عمل نکند، این محبت پیامبر هیچ سودی ندارد. "

آنگاه امام باقر علیه السلام در ادامه گفتارش فرمود: " باتقوا باشید و برای مقاماتی که نزد خداست کار کنید. خداوند با هیچکس خویشاوندی ندارد؛ محبوبترین بندگان خداوند و گرامیترین آنها با تقواترین و مطیع ترین آنهاست.
ای جابر، به خدا سوگند جز با اطاعت از پرورگار نمیتوان به او تقرب پیدا کرد و همراه ما برات آزادی از دوزخ نیست و هیچکس بر خدا حجت ندارد. هر که مطیع خدا باشد دوست ما و هر که نافرمانی خدا کند دشمن ماست. ولایت ما جز با عمل کردن و خداترسی بدست نمی آید.


منابع: قرآن کریم، اصول کافی، ج 3/ کتاب ایمان و الکفر/ باب الاطاعت و التقوی، ص 118، ح 3.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [22:58 ]   6   عزت      جاری 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [14:24 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [06:07 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [06:06 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [10:17 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 مرداد 1383 [05:27 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..