منو
 کاربر Online
1974 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11813  saltcalsium.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:28 ]  3435  سمیه فارابی اصل  13095 
11812  chloroplast.3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:25 ]  3607  سمیه فارابی اصل  24474 
11811  geotro.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:24 ]  3355  سمیه فارابی اصل  8423 
11810  photho.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:24 ]  3406  سمیه فارابی اصل  19097 
11809  culturehydroponic1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:23 ]  3413  سمیه فارابی اصل  20003 
11808  culturehydroponic.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:23 ]  3430  سمیه فارابی اصل  13758 
11807  seedgrowth1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:23 ]  3629  سمیه فارابی اصل  10320 
11806  seedgrowth.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:22 ]  3433  سمیه فارابی اصل  15768 
11805  nanotec4.JPG  شنبه 28 آبان 1384 [18:29 ]  3890  سمیه فارابی اصل  7834 
11804  nanotec3.JPG  شنبه 28 آبان 1384 [18:28 ]  3568  سمیه فارابی اصل  14623 
11803  nanotec2.JPG  شنبه 28 آبان 1384 [18:28 ]  4127  سمیه فارابی اصل  13364 
11802  nanotec1.JPG  شنبه 28 آبان 1384 [18:27 ]  4182  سمیه فارابی اصل  7832 
11765  alphaparticle.JPG  پنج شنبه 26 آبان 1384 [08:25 ]  3471  مجید آقاپور  7134 
11763  کاربرد نانوتکنولوژی درپزشکی.2.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:14 ]  5801  سمیه فارابی اصل  7834 
11762  کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.3.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:14 ]  5232  سمیه فارابی اصل  14623 
11761  کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.1.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:13 ]  5995  سمیه فارابی اصل  13364 
11760  کاربد نانوتکنولوژی در پزشکی.4.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:13 ]  7753  سمیه فارابی اصل  7832 
11759  Alexander_Fleming1.gif  چهارشنبه 25 آبان 1384 [16:30 ]  3779  سمیه فارابی اصل  11352 
11662  یک واحد از روبات تکثیر شونده  دوشنبه 23 آبان 1384 [06:06 ]  22849  بابک خسروشاهی  26591 
11661  borage1.jpg  دوشنبه 23 آبان 1384 [04:16 ]  4126  سمیه فارابی اصل  25200 
11548  نانوتکنولوژی درپزشکی.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:24 ]  4149  سمیه فارابی اصل  7834 
11547  نانوتکنولوژی در پزشکی.4.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:24 ]  4634  سمیه فارابی اصل  13364 
11546  نانوتکنولوژی در پزشکی.5.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4528  سمیه فارابی اصل  7832 
11545  نانوتکنولوژی در پزشکی.1  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4472  سمیه فارابی اصل  20863 
11544  نانوتکنولوژی در پزشکی.3.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4756  سمیه فارابی اصل  14623 
11543  مهندسی بافت.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4395  سمیه فارابی اصل  25400 
11542  روده کوچک.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:22 ]  4233  سمیه فارابی اصل  21081 
11541  روده کوچک.1.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:15 ]  3692  سمیه فارابی اصل  18030 
11540  روده کوچک.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:14 ]  4353  سمیه فارابی اصل  18285 
11539  روده بزرگ.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:14 ]  3982  سمیه فارابی اصل  19953 
11538  روده بزرگ.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:14 ]  4353  سمیه فارابی اصل  12748 
11537  روبوت در نانوتکنولوژی.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:13 ]  4478  سمیه فارابی اصل  11928 
11536  چرخه مواد در گیاه.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:13 ]  5770  سمیه فارابی اصل  16671 
11535  برگ.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:13 ]  3720  سمیه فارابی اصل  9772 
11534  برگ .2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:12 ]  3855  سمیه فارابی اصل  12511 
11533  برگ.1  شنبه 14 آبان 1384 [04:12 ]  4011  سمیه فارابی اصل  20241 
11532  برش عرضی برگ.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:08 ]  5352  سمیه فارابی اصل  13563 
11531  برش پوست درخت.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:07 ]  4445  سمیه فارابی اصل  13162 
11530  باکتری ایکولای.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:07 ]  4726  سمیه فارابی اصل  14973 
11529  باکتری .1  شنبه 14 آبان 1384 [04:07 ]  4135  سمیه فارابی اصل  12172 
11528  آوند چوبی.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:07 ]  6002  سمیه فارابی اصل  9088 
11527  آندوسیتوز.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:06 ]  3788  سمیه فارابی اصل  14905 
11526  انتشار تسهیل شده.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:06 ]  4040  سمیه فارابی اصل  12758 
11525  انتشار.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:05 ]  3589  سمیه فارابی اصل  13145 
11524  انتشار.1  شنبه 14 آبان 1384 [04:05 ]  3635  سمیه فارابی اصل  19103 
11523  anim3007.gif  جمعه 13 آبان 1384 [04:38 ]  4758  نیر فارابی اصل  80287 
11522  daneshjue.gif  جمعه 13 آبان 1384 [04:37 ]  6553  نیر فارابی اصل  6333 
11420  شکاف زمین  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:34 ]  3540  مجید آقاپور  31993 
11419  جریان الکتریکی  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:33 ]  3614  مجید آقاپور  1811 
11418  جریان الکتریکی  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:32 ]  3730  مجید آقاپور  10634 
11417  لایه های جو زمین  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:30 ]  4248  مجید آقاپور  10685 
11416  hemoglobin.gif  سه شنبه 10 آبان 1384 [08:04 ]  3623  سمیه فارابی اصل  26501 
11415  vabaa.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [08:03 ]  3561  سمیه فارابی اصل  3631 
11414  vabaa.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [08:03 ]  3379  سمیه فارابی اصل  6514 
11413  شبکه آندوپلاسمی.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:58 ]  3973  سمیه فارابی اصل  19391 
11412  دستگاه گلژی.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:58 ]  3982  سمیه فارابی اصل  24320 
11411  کبد.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:57 ]  8405  سمیه فارابی اصل  22650 
11410  برش عرضی کبد.2.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:57 ]  4729  سمیه فارابی اصل  17257 
11409  برش عرضی کبد.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:56 ]  4635  سمیه فارابی اصل  22335 
11408  genom.3.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [04:21 ]  3461  سمیه فارابی اصل  14090