منو
 کاربر Online
1155 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
12197  bipthecnology2.JPG  دوشنبه 14 آذر 1384 [20:36 ]  3565  سمیه فارابی اصل  18513 
12196  bipthecnology1.JPG  دوشنبه 14 آذر 1384 [20:36 ]  3484  سمیه فارابی اصل  8077 
12107  sortthroat3.JPG  یکشنبه 13 آذر 1384 [04:36 ]  3459  سمیه فارابی اصل  9500 
12106  sortthroat2.JPG  یکشنبه 13 آذر 1384 [04:36 ]  3478  سمیه فارابی اصل  14101 
12105  sortthroat1.JPG  یکشنبه 13 آذر 1384 [04:35 ]  4189  سمیه فارابی اصل  17642 
12104  Osteoprosis3.JPG  یکشنبه 13 آذر 1384 [04:35 ]  3443  سمیه فارابی اصل  5927 
12103  osteoprosis1.JPG  یکشنبه 13 آذر 1384 [04:33 ]  3340  سمیه فارابی اصل  23243 
12102  Osteoprosis2.JPG  یکشنبه 13 آذر 1384 [04:33 ]  3397  سمیه فارابی اصل  6026 
12101  neuron.JPG  یکشنبه 13 آذر 1384 [04:32 ]  3392  سمیه فارابی اصل  12648 
12095  periderm1.JPG  جمعه 11 آذر 1384 [19:30 ]  3981  سمیه فارابی اصل  12640 
12094  epiderm2.JPG  جمعه 11 آذر 1384 [19:30 ]  3557  سمیه فارابی اصل  30479 
12093  epiderm1.JPG  جمعه 11 آذر 1384 [19:30 ]  4409  سمیه فارابی اصل  13923 
12092  Enhancer1.JPG  جمعه 11 آذر 1384 [18:36 ]  3940  سمیه فارابی اصل  7509 
12091  lactoze2.JPG  جمعه 11 آذر 1384 [18:33 ]  3601  سمیه فارابی اصل  27375 
12090  lactoze1.JPG  جمعه 11 آذر 1384 [18:33 ]  3582  سمیه فارابی اصل  15153 
12089  lac_promote2.gif  جمعه 11 آذر 1384 [18:33 ]  3395  سمیه فارابی اصل  17272 
12088  hepatitA1.JPG  جمعه 11 آذر 1384 [18:32 ]  3404  سمیه فارابی اصل  5921 
12087  Alzamer3.JPG  جمعه 11 آذر 1384 [18:27 ]  4007  سمیه فارابی اصل  12554 
12086  Alzamer2.JPG  جمعه 11 آذر 1384 [18:26 ]  3656  سمیه فارابی اصل  11061 
12065  pollution3.JPG  سه شنبه 08 آذر 1384 [17:07 ]  3699  سمیه فارابی اصل  6470 
12064  pollination4.JPG  سه شنبه 08 آذر 1384 [16:59 ]  3486  سمیه فارابی اصل  12762 
12063  pollination3.JPG  سه شنبه 08 آذر 1384 [16:58 ]  3886  سمیه فارابی اصل  9907 
12062  pollination2.JPG  سه شنبه 08 آذر 1384 [16:57 ]  3370  سمیه فارابی اصل  7594 
12061  pollination1.JPG  سه شنبه 08 آذر 1384 [16:57 ]  3514  سمیه فارابی اصل  13738 
12060  pollution5.JPG  سه شنبه 08 آذر 1384 [16:52 ]  3411  سمیه فارابی اصل  17811 
12059  pollution4.JPG  سه شنبه 08 آذر 1384 [16:52 ]  3641  سمیه فارابی اصل  19833 
12058  pollution2.JPG  سه شنبه 08 آذر 1384 [16:51 ]  3440  سمیه فارابی اصل  13164 
11882  roshdhormon.gif  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:51 ]  3641  سمیه فارابی اصل  9218 
11881  roshdgah1.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:48 ]  3755  سمیه فارابی اصل  14199 
11880  piturity.jpg  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:48 ]  3919  سمیه فارابی اصل  19593 
11879  hypophyse.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:47 ]  4137  سمیه فارابی اصل  16654 
11878  hepatit A2.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:46 ]  3550  سمیه فارابی اصل  5338 
11877  hepatit A1.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:46 ]  3820  سمیه فارابی اصل  5921 
11876  conectiontissue.jpg  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:43 ]  3410  سمیه فارابی اصل  15275 
11875  cartilage.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:43 ]  3367  سمیه فارابی اصل  21978 
11874  atp2.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:42 ]  3889  سمیه فارابی اصل  15493 
11873  atp1.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:42 ]  3710  سمیه فارابی اصل  13991 
11872  aids3.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:41 ]  3575  سمیه فارابی اصل  5760 
11871  vacuole3.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [18:05 ]  3369  سمیه فارابی اصل  14391 
11870  vacocule2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [18:03 ]  3671  سمیه فارابی اصل  16319 
11869  vacocule1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [18:01 ]  3532  سمیه فارابی اصل  15562 
11868  virus2.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:59 ]  3400  سمیه فارابی اصل  18353 
11867  translation5.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:58 ]  3641  سمیه فارابی اصل  180583 
11866  virus1.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:57 ]  3719  سمیه فارابی اصل  11992 
11865  translation5.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:55 ]  3700  سمیه فارابی اصل  180583 
11864  tissue1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:52 ]  3531  سمیه فارابی اصل  18280 
11863  stem3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:51 ]  3528  سمیه فارابی اصل  8592 
11862  structureprotein1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:47 ]  3903  سمیه فارابی اصل  10055 
11861  stomach2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:47 ]  3751  سمیه فارابی اصل  26987 
11860  stomach1.GIF  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:47 ]  3582  سمیه فارابی اصل  25508 
11859  stem4.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:46 ]  3620  سمیه فارابی اصل  9467 
11858  stem2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:46 ]  3948  سمیه فارابی اصل  15255 
11857  stem1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:46 ]  4054  سمیه فارابی اصل  25144 
11856  skinbody4.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:45 ]  3558  سمیه فارابی اصل  19608 
11855  seedgrowth3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:41 ]  3903  سمیه فارابی اصل  8368 
11854  skinbody3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:40 ]  3858  سمیه فارابی اصل  22877 
11853  skinbody2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:40 ]  3932  سمیه فارابی اصل  25857 
11852  skinbody1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:39 ]  3593  سمیه فارابی اصل  11193 
11851  roshdgah1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:39 ]  3551  سمیه فارابی اصل  14199 
11850  root.GIF  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:38 ]  3494  سمیه فارابی اصل  12280