منو
 کاربر Online
729 کاربر online

کتابهای فیزیک لیزر

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > اپتیک > فیزیک لیزر
(cached)

img/daneshnameh_up/4/49/1of10.gifimg/daneshnameh_up/d/dc/RGB.gifimg/daneshnameh_up/3/38/IFP.gifimg/daneshnameh_up/5/5d/laser_d.jpg

نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
فیزیک لیزرنویسنده: تارازوف L.V.Tarason

مترجم: جوادی
در بخش اول کتاب به امواج ، تداخل و خصوصیات نورهای معمولی پرداخته شده. بخش دوم به نحوه تولید نور - فوتون - پلاریزاسیون نور و ... می‌پردازد. چگونگی ایجاد امواج نورانی ، همدوسی منظم و بررسی ویژگیهای نورهای همدوس - نحوه تولید نور لیزر در بخش سوم مورد بحث واقع شده و بخش چهارم شامل اصول کار لیزر - روشهای تحریک اتمی - مواد فعال لیزری - مشددهای نوری - لیزرهای پر توان - لیزرهای طیف پیوسته و پالسی می‌باشد.

در فصل پنجم لیزر به عنوان چشمه نور همدوس - لیزر هلیوم نئون - خصوصیات شگفت انگیزر نور لیزر - لیزرهای جامد - کاربردهای لیزر - نقش لیزر در پیشرفت تکنولوژی - تنظیم آرایشهای لیزر مطرح شده و در فصل 6 و 7 هولوگرافی نوری (تهیه تصاویر سه بعدی و انیمیشین سازی) - ثبت و بازسازی هولوگرام - نحوه ایجاد هولوگرام - فوائد و امکانات هولوگرافی - ذخیره اطلاعات با هولوگرام بررسی می‌شود. در ادامه به مشخصات نوری میدان الکتریکی - اپتیک بلورها - عوامل مؤثر در ضریب شکست - خود کانونی نور و ... مورد بحث واقع شده است.
سال نشر: چاپ اول 1366

انتشارات مهر
لیزر و کاربردهای آننویسنده: م. ج. بیزلی. M. J. Beesley

مترجم: دکتر حبیب تجلی (استاد دانشگاه تبریز)
فصل 1 شامل مبانی انواع لیزر - ماهیت نورهای معمولی و همدوسی - میزر آمونیاک - لیزر یاقوت - لیزر هلیوم نئون و ... می‌شود. در فصل 2 به شرایط همدوسی فضایی و زمان نورها - تداخل سنج مایکلسون - آزمایشات تداخل و ... پرداخته و در فصل 3 و 4 نظریه لیزر انیشتین - تابش جسم سیاه - اجزای تشکیل دهنده لیزرها - تنظیم آرایشهای لیزری و ... مورد بررسی قرار می‌دهد. فصلهای 5 و 6 به مشخصات نور خروجی لیزر - اثرات قفل زنی لیزرها - دو برابر سازی فرکانس نور (محیطهای غیر خطی) پرداخته و در ادامه در فصلهای 6 و 7 انواع لیزر (لیزرهای حالت جامد - لیزر یاقوت - لیزرهای نیم رسانا - لیزرهای گازی - لیزر آرگون - لیزری دی اکسید کربن و ...) بحث می‌شوند.

در فصل بعدی به طیف نمایی رامان - لیزرهای کوک پذیر و در فصل 9 و 10 به اندازه گیری فاصله - سرعت - چرخش با لیزر - کاربردهای نظامی لیزر - ارتباطات نوری - آشکار سازی لیزری و ... می‌پردازد. فصلهای 11 و 12 کاربردهای لیزر از جمله جوشکاری - سایش و برشکاری لیزری- جراحی چشم با لیزر - ایمنی لیزری - همجوشی با لیزر - تمام نگاری یا هولوگرافی و کاربردهای آن را شامل می‌شود.
سال نشر: چاپ اول 1369

انتشارات ذوقی + مرکز نشر دانشگاهی
لیزر ، اصول و کاربردهانویسنده: ج. ویسلون Wilson , John - ج.ف.ب. هاوکز

مترجم: دکتر عباس بهجت
فصل 1 به مبانی لیزر و ماهیت نور - اصول لیزر - نظریه انیشتین در ارتباط با لیزر و ... پرداخته و در فصل 2 چند نمونه از لیزرهای واقعی از جمله: یاقوت - نیم رسانا - گازی - لیزرهای شیمیایی - لیزرهای مادون قرمز و لیزرهای الکترون آزاد را بررسی می‌کند. فصل 3 شامل خواص تابش لیزر - واگرایی و همدوسی نور لیزر و قفل زنی در لیزر می‌شود.

در فصل 4 به کاربردهای علمی و مسافت سنجی دو پلیمری با لیزر - اندازه گیری سرعت و چرخش زاویه‌ای - طیف نمایی با لیزر - غنی سازی اورانیوم با لیزر پرداخته و به دنبال آن در فصل 5 کاربردهای صنعتی ، پزشکی و نظامی - تقطیر با لیزر - فرآیندهای افزایش مقاومت مواد - جوشکاری لیزری - برشکاری لیزری - سوراخکاری - سایش و علامت گذاری با لیزر - نشت یابی با لیزر - لیزرها در پزشکی - کاربرد لیزرهای پرت وان - همجوشی هسته‌ای با لیزر - سلاحهای لیزری مطرح شده است. در فصل 6 به تمام نگاری ؛ ذخیره و نمایش اطلاعات - تشخیص هویت و جرم شناسی و در فصل 7 به ذخیره و انتقال اطلاعات به روش نوری ؛ ارتباطات نوری - تار نوری - آشکار سازی نورهای چاپگرهای لیزری - دیسک نوری - دیسکهای نوری قابل پاک شدن - ایمنی در برابر لیزر و ... پرداخته شده است.
سال نشر: دانشگاه یزد ، چاپ اول 1381

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
لیزر نور شگفت انگیزنویسنده: تارازف: ن زبولف

ترجمه: جواد مددی
این کتاب حاوی چهار بخش است. بخش اول شامل فیزیک لیزر و مراحل منتهی به صدور نور همدیس است که موضوعات امواج نوری و فوتونها ، همدوسی نوری ، انتقالات کوانتومی در جذب و نشر نور ، محیطهای فعال لیزری و مشخصات اساسی لیزرها را در بر می‌گیرد. بخش دوم به بحث درباره انواع لیزرها پرداخته که شامل روشهای پمپاژ ، لیزرهای جامد ، لیزرهای رنگی مواد آلی ، لیزرهای تجزیه فوتونی ، لیزرهای یونی اتمی ، مولکولی ، الکترو یونیزاسیون ، گازی دینامیک ، شیمیایی ، پلاسما و لیزرهای نیم هادی می‌شود.

در بخش سوم به کنترل اشعه لیزر که شامل کنترل داخل محفظه‌ای مشخصات طیفی ، روشهای ذخیره سازی ، لیزرهای ضربه‌ای ، ایجاد طپشهای فوق العاده کوتاه ، تبدیل فرکانس در محیط غیر خطی ، اصلاح خروجی لیزر و ایجاد انکسار در شعاع لیزر می‌باشد. بخش چهارم شامل کاربردهای لیزر در زمینه‌های مختلف از جمله پزشکی ، هولوگرافی ، جدا سازی ایزوتوپها ، ردیابی ، مسافت یاب لیزری ، نظامی ، زلزله نگاری ، ارتباطات فضایی ، اندازه گیری سرعت ، خطوط لوله لیزری و ... می‌باشد.
سال نشر: چاپ اول 1368

انتشارات گوتنبرگ
مقدمه‌ای بر لیزرهای حالت جامد و کاربرد آنهانویسنده: یوسف هاتفیلیزرهای حالت جامد در طیف سنجهای فیزیکی و شیمیایی ، مخابرات تار نوری ، لیدرهای کشف و سنجش از راه دور و ... تحول شگرفی ایجاد کرده اند. در این کتاب سه رده مهم از لیزرهای حالت جامد معرفی شده و روشهای ساخت ، چگونگی کارکرد ، زمینه‌های کاربرد و ویژگیهای شاخص آنها شرح داده شده است.

فصل اول به لیزرهای حالت جامد یون فلزی با تأکید بر تحولات اخیر این لیزرها اختصاص داده شده است. در میان لیزرهای حالت جامد ، بیشترین تحول و توسعه در این نوع لیزرها صورت گرفته است. در فصل دوم ، لیزرهای تار رامان معرفی شده‌اند. این لیزرها از نظر ساخت و عمل لیزری خیلی شبیه به لیزرهای یون فلزی هستند. در فصل سوم ، لیزرهای حالت جامد مرکز رنگ آورده شده اند. در میان این لیزرها لیزرهای مرکز رنگ بلورهای هالید قلیایی که در دمای محیط عمل می‌کنند بیشتر مورد توجه می‌باشند.

در فصل چهارم ، سیستمهای لیزری تمام حالت جامد شرح داده شده‌اند. این لیزرها در واقع ترکیبی مناسب از لیزرهای شرح داده شده در سه فصل اول هستند که سیستمهای لیزری جمع و جور و کار آمد را در اختیار می‌گذارند. لیزرهای دیودی با توجه به متفاوت بودن عمل لیزری ، در مقایسه با لیزرهای حالت جامد ذکر شده ، در داخل تقسیم بندی لیزرهای حالت جامد قرار نمی‌گیرند و معمولا بطور مجزا مطرح می‌شوند، لیکن با توجه به نقش مؤثر این لیزرها در تحول و توسعه لیزرهای حالت جامد ، آنها به عنوان لیزرهای دمش خیلی مفید برای لیزرهای حالت جامد مورد قرار داده شده‌اند.
سال نشر: چاپ اول 1381

انتشارات دانشگاه امام حسین علیه‌السلامتعداد بازدید ها: 45899


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..