منو
 کاربر Online
1113 کاربر online

واژگان زمین شناسی اقتصادی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زمین شناسی > زمین شناسی اقتصادی
(cached)تصویر
تعریف
معادل فارسی
واژه لاتین
نوعی دگرسانی نزدیک به سطح که گاها در اثر فرسایش از بین نمی رودآرژیلیک پیشرفته
Advance argilic
اضافه شدن Na+ به ماده معدنی و تولید آلبیتآلبیتی شدن
Albitization
پلاسرهایی که در مسیر رودخانه ها یا آبرفتها تشکیل شده اندپلاسرهای آبرفتی
Alluvial placer
تغییر ماهیت شیمیایی و فیزیکی توده معدنی و تبدیل کانیهای آن به کانیهای دیگر در اثر محلولهای گرماییآلتراسیون
Alteration
بدست آوردن میزان عیار (درصد عنصر در ماده معدنی)سنجش عیار
Assay
فرآیندی که در آن ماگما هنگام صعود سنگهای اطراف را در خود ذوب می کندهضم سنگهای مسیر حرکت
Assimilation
نواری گسترده و با ضخامت 30-15 سانتی متر در مناطق قدیمی که متشکل از اکسید آهن می باشدسازندآهن نواری
Banded iron formation
به محلی که در آن رسوبگذاری وسیع و یا دیگر فرآیندهای زمین شناسی بوقوع می پیوندد و دارای ویژگیهای خاص خود استحوضه
Basin
تبدیل کانیهای آلومینیوم دار به بوکسیت را گویندبوکسیتی شدن
Bauxitization
یک سری مناطقی در اعماق اقیانوس که از آنها مواد آتشفشانی (خاکستر- گاز) به رنگ سیاه خارج می شوددود کننده های سیاه
Black smokers
از جوش خوردن دانه های و قطعات زاویه دار رسوبی یا آذرین بوجود می آیدبرش
Breccia
در کنار مواد معدنی اصلی استخراجی از یک معدن بعضی مواد دیگر نیز استخراج می شود که به آنها محصول جانبی گویندمحصول جانبی
By-product
یک سنگ آذرین که دارای بیش از 90% کربنات کلسیم می باشدکربناتیت
carbonatite
تصویربه ذرات دارای اندازه کمتر از 2 میکرون و دارای خاصیت کلوئیدی رس گویندرس
clay
رگه هایی که شبیه دندانه های شانه قرار گرفته اندرگه های شانه ای
Combed veins
نسبت بین میانگین ماده معدنی در سنگ (عنصر) به کوارک آن عنصرنسبت تمرکز
concentration ratio
مناطقی در قاره که پوسته در حال جداشدن استریفت قاره ای
Continental rifting
قطعه ای استوانه ای شکل که از حفاری زمین به منظور مقاصد اکتشافی بدست می آیدمغزه
Core
عیاری که امکان استخراج مواد معدنی در مقادیر کمتر از آن اقتصادی نمی باشد و برای هر ماده معدنی مخصوص استعیار حد
Cut off grade
پراکنده بودن ماده معدنی در سنگ میزبانپراکنده
Disseminated
تبدیل کلسیت به دولومیت بر اثر ورود Mg به محیطدولومیتی شدن
Dolomitization
شاخه ای از زمین شناسی که به مطالعه نحوه تشکیل مواد معدنی و عوامل موثر در تغییر آنها و ... می پردازدزمین شناسی اقتصادی
Economic Geology
اسکارنی که در داخل توده معدنی بین مرز آهک و توده تشکیل می شوداسکارن درونی
Endo-Slcarn
افزایش عیار یک عنصر نسبت به کوارک آنغنی شدگی
Enrichment
تشکیل ماده معدنی بعد از تشکیل سنگ میزبانغیر همزمان
Epigenetic
اسکارنی که در مرز بین توده نفوذی و آهک و در داخل آهک تشکیل می شوداسکارن بیرونی
Exo-Slearn
قسمتی از سیال که در داخل کانیهایی مثل کوارتز به دام افتاده استانکلوزیون سیال
fluid Inclusion
موادی که همراه ماده معدنی مورد استخراج یافت می شوند و ارزش اقتصادی ندارندباطله
Gangue
نودول یاگرهک که به صورت دانه های ریز یا درشت می باشدنودول
Nodule
سنگ حاوی ماده معدنیکانسنگ
Ore
محل پیدایش طبیعی ماده معدنیکانسار
Ore deposit
منطقه ای که در معرض اکسیداسیون قرار گرفته استزون اکسیده
OxidizedZone
کانیهای همراه یک ماده معدنی که از لحاظ زایش با هم مشابه هستندپاراژنز
Paragenesis
سنگهای اسیدی با دانه های درشتپگماتیت
Pegmatite
رسوبات حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین که مجموعا پلاسر گفته می شوندپلاسر
Placer
کانسارهایی که در آنها ماده معدنی به صورت دانه هایی در داخل سنگ زمینه قرار گرفته استکانسارهای پورفیری
Porphyry deposits
تبلور دوباره در اثر عوامل فیزیکی و شیمیاییتبلور مجدد
Recrystalization
تشکیل یک منطقه دارای ماده معدنی ما بین منطقه برخورد توده نفوذی با سنگ آهکاسکارن
Scarn
خصوصیبات و ویژگیهای بزرگ مقیاس یک توده معدنیساخت
Structure
خصوصیات میکروسکوپی یک توده معدنیبافت
Texture
ماده معدنی تشکیل شده در داخل شکستگیهای موجود در سنگهارگه
Vein
مرحله ای از باز شدن و گسترش بستر دریاها می باشدمرحله جوانی
Young stage
شاخه ای از زمین شناسی که به چگونگی تشکیل مواد معدنی و رفتار عناصر در ماگما و دیگر محیطها می پردازدژئوشیمی
Geochemistry
تصویرفلزی که از نظر زمین شناسی در سنگهای اسیدی به صورت اسکارن یا پورفیری یافت می شود و گاها به صورت پلاسرطلا
Gold
قوانینی که رفتار عناصر در تشکیل دادن شبکه های بلوری را شرح می دهدقوانین گلداشمیت
Goldschmidt rules
میانگین میزان عناصر در سنگ که با درصد یا ppm بیان می شودعیار
Grade
جداشدن مواد معدنی از سنگ میزبان بوسیله نیروی جاذبه یا چگالیتفریق ثقلی
Gravity Differentiation
سنگهای سبز رنگ آرکن و پروتوزوئیکگرینستون
Greenstone
کانیهای مثل مگنتیت- کرومیت که دارای وزن مخصوص بالایی هستندکانیهای سنگین
Heavy minerals
بلورهایی که کاملا حالت بلورین دارندتمام بلورین
Holocrystalline
یا گرمابی که در اثر گرم شدن آبهای جوی یا زیرزمینی در اثر برخورد یا مجاورت با ماگما بوجود می آیدهیدروترمال
Hydrothermal
آتشفشانهایی که در حاشیه قاره ها به صورت کمانهایی دیده می شوندجزایر قوسی
Island arcs
تبدیل سنگهای آلومینیوم دار به کائولینیت را گویندکائولینیتی شدن
Kaolinization
کانسارهایی که در اثر انجماد ماگما و مستقیما از آن بوجود می آیندکانسارهای ماگمایی
Magmatic deposits
کانسارهای کف اقیانوسها و یا در قسمت فوقانی افیولیتها که دارای مقادیر فراوانی سولفیدها ی مس و... استکانسارهای سولفید توده ای
Mussive sulfide deposits
تصویرکانساری که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیردمعدن
Mine
تعداد بازدید ها: 24400


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..