منو
 کاربر Online
564 کاربر online

کتابهای زمین شناسی مهندسی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زمین شناسی > زمین شناسی مهندسی
(cached)
نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
زمین شناسی مهندسیمولف: پری راهن- مترجمین: دکتر فاطمی عقدا، مهندس رضایی و مهندس نوری زاده کتاب حاضر در 7 فصل به شرح زیر تنظیم شده است.فصل1: جمعیت و مباحث آمار جمعیت فصل2: نقشه ها ، عکسهای هوایی و دورسنجی فصل3:هوا زدگی و فرآیندهای تشکیل دهنده خاک فصل4:مکانیک سنگ فصل5: مکانیک خاک فصل6:حرکات توده ای، زمین لغزنها و...فصل7: آبهای زیر زمینی و تأثیر آن بر سازه های مهندسی انتشارات دانشگاه هرمزگان 1379
مبانی زمین شناسی مهندسی مولف:A.c.waltham مترجمین :دکتر قاضی فرد،مهندس نعیم امامی کتاب حاضر در40 فصل تنظیم شده است فصل1: زمین شناسی و مهندسی عمران فصل2 تا 5: انواع سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی فصل6تا8:ساختمانهای زمین شناسی، نقشه ها و تغییرات آنها فصل 9تا12:تکتونیک صفحه ای و خطرات زمین لرزه ها و سنکهای بریتانیا و ایالات متحده فصل17تا13: دشتهای سیلابی نهشته های یخچالی و تنوع اقلیمی و فرآیندهای ساحلی فصل18: آبهای زیر زمینی فصل 19تا23: بررسی محلی، مطالعات دفتری و نحوه کارهای صحرایی و...فصل 24تا26: مکانیک سنگ فصل 27 تا 36: انواع فرو نشستها گسیختگی دامنه ها و زمین لغزش و پایداری دامنه ها فصل 37تا39: حفاری سنگ ، احداث تونلها و مصالح خرده سنگی و فصل40 مربوط به ضمائم می باشد.جهاد دانشگاهی اصفهان 1383
مبانی زمین شناسی مهندسی مولف: دکتر محمد حسین قبادیکتاب حاضر شامل 20 فصل به شرح زیر است:فصل1:درباره کلیات و معرفی زمین شناسی مهندسی فصل2تا4:در مورد انواع سنگها و خصوصیات مهندسی آنها فصل 5: نا پیوستگیها فصل6: رده بندی مهندسی سنگها فصل 7تا13: در مورد خاک و خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک فصل 14: منابع قرضه فصل15: آب زیرزمینی در زمین شناسی مهندسی فصل16: زمین شناسی مهندسی لرزه ای فصل17: حفاری های اکتشافی فصل18: زمین لغزشها فصل19و20: سدها و تونلها.انتشارات دانشگاه بو علی سینا 1385
در آمدی بر مکانیک سنگمولف: وی.اس.وتوکوری وک.کاستویاما ترجمه: دکتر محمد فاروق حسینیکتاب حاضر شامل 8 بخش می باشد بخش1:مقدمه بخش2: جنبه های زمین شناسی بخش3: ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگ و تودههای سنگی بخش4: ویژگیهای هیدرولیکی سنگ و توده های سنگی بخش5: تنش های بکر در سنگ بخش6: روشهای آنالیز در مهندسی سنگ بخش7: تقویت و نگه داری سنگ بخش8: رفتار سنجی سازه های زمین.مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1384
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکتالیف: دکتر حسین معماریانکتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است که در بخش اول به مبحث ویژگیهای ژئوتکنیکی سنگها مثل رفتار مکانیکی سنگها ، اندازه گیری ویژگیهای سنگها ، طبقه بندی مهندسی سنگها و سنگها در کاربردهای مهندسی در بخش دوم به مبحث ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکها مثل اندازه گیری ویژگیهای خاکها ، خاکها در کاربردهای مهندسی و مصالح خرده سنگی و در فصل سوم به مبحث رفتار ژئوتکنیکی زمین مثل لرزه خیزی ، پایداری دامنه ها ، تونلها و فضاهای زیرزمینی و سدها و مخازن پرداخته شده است.انتشارات دانشگاه تهران زمستان 1381
صول مهندسی ژئوتکنیک (جلدو اول – مکانیک خاک)تالیف: براجا . ام . داسترجمه: شاپور طاحونی کتاب شامل 16 فصل می باشد. فصل (1) در مورد خاک و سنگ فصل 2و3 در مورد ترکیب خاک و طبقه بندی آن فصل 4 در مورد جریان آب در خاک و نفوذپذیری فصل 5و6 در مورد مفهوم تنش موثر و تنش در توده خاک فصل 7 در مورد دشت خاک و فصل 8 و9 در مورد مقاومت برتر خاک و فشار جانبی خاک فصل 10 در مورد ظرفیت باربرد پی برای شالوده های سطحی فصل 11 در مورد پایداری شیروانیها فصل 12و13 در مورد تراکم خاک و شناسایی های زیر سطحی فصل 14و15و16 در مورد فشار جانبی خاک بر دیواره های حایل در هنگام زلزله ، آبگونگی خاکهای ماسه ای و سدهای خاکی بحث می کند..نتشارات پارس آئین تابستان 84تعداد بازدید ها: 44006


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..