منو
 کاربر Online
1002 کاربر online

واژگان روان شناسی کودک

تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > روان شناسی > روان شناسی رشد > روان شناسی کودک
(cached)تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
روانشناسی کودکعلمی که به بررسی تمام ابعاد روحی و روانی کودک از زمان تولد تا رسیدن به دوره بعد از کودکی می‌پردازد.Child psycology
کودکستانهای تحصیلیکودکستانهایی که در آنها ، معلمان برنامه را تنظیم می‌کنند، و از طریق تکرار ، تعریف ، مهارتهای تحصیلی را به کودکان می‌آموزند.academic preschools
سن زنده ماندنسنی که در آن ، اگر جنین زود به دنیا آمد می‌تواند زنده بماند. این دوره بین 22 تا 26 هفتگی است.age of viability
اختلال کاستی توجه- بیش فعالیاختلال کودکی شامل بی‌توجهی ، تکانشگری و فعالیت حرکتی شدید. اغلب به شکست تحصیلی و مشکلات اجتماعی می‌انجامد.attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)
غان و غون کردنتکرار ترکیبات بی‌صدا- صدادار در رشته‌های طولانی که در حدود 4 ماهگی آغاز می‌شود.babbling
وضع کفلوضعیت بچه درون رحم که باعث می‌شود از ناحیه کفل یا پا متولد شود.breech position
کودکستانهای کودک محورکودکستانهایی که در آنها معلمان فعالیتهای گوناگون را تدارک می‌بینند که کودکان می‌توانند از بین آنها انتخاب کنند و قسمت عمده روز صرف بازی آزاد می‌شود.child-centered pres chools
کوتولگی محرومیتنوعی اختلال در رشد که بین 2 تا 15 سالگی مشاهده می‌شود. ویژگی این اختلال ، قامت بسیار کوتاه ، وزن سبک به نسبت قد ، سن استخوانی نارسیده و کاهش ترشح هورمون رشد است. علت این اختلال محرومیت عاطفی است.deprivation dwarfism
کودک دشوار یا بدقلقکودکی که سرشت او طوری است که کارهای روزمره‌اش نامنظم است، تجربیات جدید را به کندی می‌پذیرد، و به صورت منفی و شدید واکنش نشان می‌دهد.difficult child
کودک راحتکودکی که سرشت او طوری است که در نوباوگی فورا روال عادی را برقرار می‌کند، عموما شاد است و به راحتی با تجربیات جدید سازگار می‌شود.casy child
کودک کمرو یا بازداشتهکودکی که سرشت او طوری است که به صوت منفی به محرکهای تازه واکنش نشان می‌دهد یا از این محرکها کناره‌گیری می‌کند.inhibited,or shy,child
ناکامی در رشد کردن غیر ارگانیکنوعی اختلال رشد که معمولا در 18 ماهگی یافت می‌شود و علت آن فقدان محبت است.nonorganic failure to thrive
دلبستگی ایمننوعی دلبستگی که مشخصه نوباوگانی است که از جدایی والدین ناراحت می‌شوند و وقتی آنها برمی‌گردند به راحتی تسلی می‌یابند.secure attachment
مرحله حسی- حرکتیاولین مرحله پیاژه که طی آن ، نوباوگان و کودکان نوپا با چشمها ، گوشها ، دستها ، و سایر تجهیزات حسی ، حرکتی خود فکر می‌کنند. این مرحله در 2 سال اول زندگی روی می‌دهد.sensorimotor stage
بازی اجتماعی- نمایشیبازی وانمود کردن با دیگران که ابتدا در 2.5 سالگی پدیدار می‌شود و بین 4 تا 5 سالگی افزایش می‌یابد.sociodramatic play
اضطراب غریبهابراز ترس نوباوگان در واکنش به بزرگسالان غریبه که بعد از 6 ماهگی در خیلی از نوباوگان مشاهده می‌شود.stranger anxiety
نشانگان مرگ ناگهانی کودکمرگک ناگهانی ، معمولا در طول شب ، در نوباوگان زیر 1 سال که بعد از بررسی عمیق همچنان اسرارآمیز مبهم باقی مانده است.sudden infant death syndrome (SIDS)
محروم کردننوعی تنبیه ملایم که طی آن بچه‌ها را از موقعیت نزدیک دور می‌کنند تا برای عمل کردن بطور مناسب ، آماده شوند.time out
اصول اخلاقی خودمختارمرحله دوم رشد اخلاقی در نظریه پیاژه ، که طی آن کودکان اصولا اخلاقی را به صورت انعطاف‌پذیر در نظر می‌گیرند که در صورت لزوم می‌توانند اصلاح شوند و در حدود 10 سالگی آغاز می‌شود.autonomous morality
خودمختاریدر نوجوانی ، درک خود به صورت فردی مجزا و خودگردان ، نوجوانان برای راهنمایی ، بیشتر به خودشان و کمتر به والدین متکی هستند و تصمیم‌گیری عاقلانه می‌کنند.autonomy
سبک مستبدانهنوعی روش فرزندپروری که از کودکان توقعات زیادی می‌رود ولی به حقوق و نیازهای آنها توجهی نمی‌شود. به جای ارتباط آزاد با کودک ، بر اطاعت ارزش نهاده می‌شود.authoritarian style
سبک مقتدرانهسبک فرزندپروری‌ای که از کودک توقعات زیادی می‌رود و در عین حال به نیازهای او نیز توجه می‌شود. روشی دموکراتیک و منطقی است که طی آن والدین و کودک حقوق دیگر را محترم می‌شمارند.authoritative style
خودمختاری در برابر شرم و تردیددر نظریه اریکسون ، تعارض روانی دوره نوپایی که اگر والدین کودکان را راهنمایی کنند و انتخابهای مناسبی برای آنها فراهم آورند، به صورت مثبت حل می‌شود.autonomy versus shame and doubt
نظریه شناختی- رشدیرویکردی که پیاژه آن را معرفی کرد. طبق این رویکرد ، هنگامی که کودکان دنیای خود را کاوش و آن را دستکاری می‌کنند، ساختارهای روانی خود را فعالانه می‌سازند و رشد شناختی به صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد.cognitive-developmental theory
مرحله عملیات عینیسومین مرحله پیاژه که طی آن ، تفکر منطقی ، انعطاف پذیر و منظم است. با این حال توانایی تفکر انتزاعی هنوز وجود ندارد، دامنه آن 7 تا 11 سالگی استconcrete operational
منحنی رشد عمومیمنحنی‌ای که تغییرات کلی در اندازه بدن را نشان می‌دهد. رشد سریع در نوباوگی ، رشد کندتر از اوایل و اواسط کودکی ، و بار دیگر رشد سریع در نوجوانی.general growth curve
همانند سازیدر نظریه فروید ، فرآیندی که به تشکیل فرامن می‌انجامد. بطوری که کودکان ویژگیهایی والد همجنس را در شخصیت خود جذب می‌کنند.identification
ابتکار کار در برابر گناهدر نظریه اریکسون ، تعارض روانی اوایل کودکی که از طریق تجربیات بازی‌ای که احساس ابتکار را تقویت می‌کنند و همینطور از طریق رشد فرامن یا وجدانی که خیلی سخت‌گیر نیست، حل می‌شود.initiative versus guilt
ابزار فراگیری زبان‌در نظریه چامسکی ، سیستم فطری زیستی که به کودکان امکان می‌دهد صرف نظر از نوع زبانی که می‌شنوند، به محض اینکه واژگانی کافی را فراگرفته باشند، آن را بفهمند و به شیوه‌ای قانونمند صحبت کنند.language acquisition device (LAD)
بازی وانمود کردننوعی بازی که به موجب آن کودکان فعالیتهای روزمره و تخیلی را وانمود می‌کنند و آنها را به نمایش می‌گذارند.make-believe play
میان سیستمدر نظریه سیستمهای بوم شناختی ، پیوندهایی که بین محیطهای نزدیک کودکان وجود دارد.mesosystem
بازی موازینوعی مشارکت اجتماعی محدودکه طی آن کودک در مجاورت سایر کودکان با مواد مشابهی بازی می‌کند ولی با آنها تعادل نمی‌کند.paraller play
مرحله پیش عملیاتیدومین مرحله پیاژه که طی آن باطنمایی ذهنی به سرعت رشد می‌کند. با این حال ، تفکر هنوز منطقی نیست. بین 2 تا 7 سالگی صورت می‌گیرد.preoperational stage
نظریه روانی- جنسینظریه فروید ، که معتقد است نحوه‌ای که والدین سابقهای جنسی ، پرخاشگری کودکان را در چند سال اول زندگی کنترل می‌کنند برای رشد شخصیت سالم حیاتی است.psychosexual theory
دلبستگی مقاومنوعی دلبستگی ناایمن که مشخصه نوباوگانی است که قبل از جدایی از والدین نزدیک آنها می‌مانند و وقتی آنها برمی‌گردند رفتار خشمگین و مقاوم نشان می‌دهند.resistant attachment
اضطراب جداییواکنش غمزده کودک به جدایی از والدین یا مراقبت کننده‌ای آشناseparation anxiety
نظریه روانی- اجتماعینظریه اریکسون ، که تاکید دارد درخواستهای جامعه در هر یک از مراحل فرویدی نه تنها رشد شحصیت منحصر به فردی را ترغیب می‌کند، بلکه تضمین می‌کند افراد نگرشها و مهارتهایی را اکتساب خواهند کرد که به آنها کمک می‌کنند عضو فعال و یاری‌گری در جامعه خود باشند.psychosocial theory
پایگاه ایمناستفاده کردن از مراقبت کننده به عنوان پایگاهی که نوباوه می تواند با اطمینان از او دور شود و محیط را کاوش کند و بعد برای حمایت عاطفی به طرف او برگردد.secure base
مرحله فراگیریطبق نظریه شای ، مرحله کودکی و نوجوانی که طی آن هدف فعالیت ذهنی ، کسب دانش است.acquisitive stage
نوجوانیدوره رشد که ما بین کودکی و بزرگسالی قرار دارد. با بلوغ جنسی آغاز می‌شود و فرد بدن کاملا رشد یافته خود را می‌پذیرد، شیوه تفکر بزرگسالانه کسب می‌کند، به استقلال هیجانی و مالی می‌رسد، رابطه پخته‌تری با همسالان فرد و جنس برقرار می‌کند و هویت تشکیل می‌دهد.adolescence


تعداد بازدید ها: 30721


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..