منو
 کاربر Online
967 کاربر online

وابل در آنتی کدون

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


وابل در آنتی کدون


ابتدا فرض بر این بود که برای هر کدون یک آنتی‌کدونtRNA اختصاصی وجود دارد. اگر فرضیه فوق واقعیت داشت بنابراین 61 آنتی‌کدون و نیز سه آنتی‌کدون خاتمه می‌بایست وجود داشته باشد. اما بعدها شواهد عینی نشان داد که گونه‌های تخلیص شدهtRNAبا آنتی‌کدون مشخص (مثل آلانین - ) می‌توانند کدونهای متعددی را تشخیص دهند. همچنین در مواردی نوع پنجمی از نوکلئوتید بنام اینوزین در ساختمان آنتی‌کدون بکار رفته است. مانند نوکلئوتیدهای فرعی دیگر، اینوزین در اثر تغییرات آنزیمی بر روی یک باز آلی موجود در مولکولtRNA بوجود می‌آید. اگر از کربن شماره 6 مولکول آدنین عامل آمین برداشته شود و اکسیژن قرار گیرد اینوزین تولید می‌شود.
برای توضیح شرایط فوق، پدیده وابل بیان شده است. پدیده فوق اظهار می‌دارد که بازآلی در انتهای یک آنتی‌کدون مانند دیگر بازها محدود به ایجاد پیوند هیدروژنی با یک باز مکمل خود نیست و می‌تواند با بازهای آلی مختلف در انتهای کدون پیوند ایجاد نماید. البته هر نوع اتصال بین بازهای آلی امکان پذیر نیست و اتصالات مجاز در جدول 1 گردآوری شده است.
img/daneshnameh_up/e/e1/mbio0166a.JPG
برای مثالU در جایگاه وابل (جایگاه سوم آنتی‌کدون) می‌تواند با آدنین و یا گوانین پیوند مکمل ایجاد نماید. در حالیکه اینوزین(I) می‌تواند با C,U و یاA جفت شود (شکل 1).
img/daneshnameh_up/b/b9/mbio0166b.JPG
شکل 1 : مثالهایی از پیوند وابل. توجه کنید که فواصل بین دو قند ریبوز در همه مواقع شبیه به GC,AU است.
هر گاه فاصله بین دو قند ریبوز در نوکلئوتیدهای جفت شده کدون و آنتی‌کدون مانند AU و یا GC مناسب باشد (یک پورین – یک پیریمیدین) طبق قانون وابل پیوند بین دو نوکلئوتید مکمل برقرار می‌شود. پیوندهای مکمل پورین - پورین و یا پیریمیدین – پیریمیدین فواصل بین دو قند ریبوز را بسیار زیاد و یا بسیار کم می‌کنند و مانع از تشکیل پیوندهای مکمل می‌شوند.
قوانین لغزش (وابل) این اجازه را به یک مولکولtRNA نمی‌دهد که چهار کدون مختلف را تشخیص دهد. اما اگر اینوزین اولین جایگاه ( از سمت ) آنتی‌کدون را اشغال کند، در این صورت سه کدون مختلف می‌توانند به این آنتی‌کدون جفت شوند.
تقریباً همه شواهدی که از سال 1966 جمع آوری شده است دال بر صحت پدیده وابل است. برای مثال پدیده وابل پیش بینی می‌کند که حداقل سه نوعtRNA برای شش رمز سرین وجود دارد (AGU,UCG,UCA,UCC,UCU و AGC). همچنین دو اسید آمینه لوسین و آرژینین نیز هر یک شش کدون دارند که بعلت تنوع در نوکلئوتیدهای اول و دوم کدون‌های فوق چند نوع مولکولtRNAمورد نیاز است.
مطالعات سه بعدی که اخیراً بر روی مولکول tRNA انجام شده است نشان می‌دهد که سه بازآلی آنتی‌کدون و دو باز آلی بعدی آن از سمت ، از نظر آرایش فضائی همگی در یک ردیف قرار دارند و بازهای آلی فوق چون مسطح هستند بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین بازآلی انتهایی (در سمت) بعلت اینکه در انتهای مجموعه فوق قرار می‌گیرد آزادی حرکت بیشتری در مقایسه با دو بازآلی دیگر دارد. نه تنها باز آلی سوم (بازآلی وابل) در وسط مجموعه فوق قرار گرفته است بلکه بازآلی پورین تغییر یافته ای نیز در کنار آن قرار می‌گیرد . بنابراین بخاطر عدم حرکت است که باز آلی وابل در جایگاه آنتی کدون قرار گرفته است.

tRNAهای مختلف در غلظتهای مختلف ساخته می‌شوند


بعضی از مواقع مولکولهای tRNA که ردیف نوکلئوتیدی مختلف دارند آنتی‌کدون یک جور دارد. معمولاً از میان گونه‌های فوق، یکی به میزان بیشتری ساخته می‌شود ( حتی 11 برابر ). برای مثال کلی‌باسیل یک tRNA اختصاصی اصلی و یک tRNA فرعی برای تیروزین دارد که هر دو آنتی‌کدون، را می‌خوانند. tRNA فرعی در اثر تغییرات ثانویه بر روی مولکول tRNA شناخته شده بوجود نیامده است زیرا ردیف نوکلئوتیدهایtRNA اصلی با فرعی متفاوت است. بلکه برعکس دو مولکولtRNA اصلی و فرعی بوسیله دو ژن کاملاً مستقل بیان می‌شوند. بطور کلی ژنهای جداگانه‌ای تولید مولکولهای tRNA اصلی و فرعی را بعهده دارند. میزان فعالیت پروموترهای مختلف و طول عمر مولکولهای فیمابینی tRNA در هنگام مراحل پردازش تاثیر مستقیمی بر میزانtRNA دارد. عمل مولکولهایtRNA فرعی ناشناخته است. احتمالاً بخاطر غلظت کم مولکولهای tRNA فرعی آنها نقش تنظیمی دارند. همانطور که بعداً اشاره خواهد شد مولکولهایtRNA فرعی نقش خاموش کننده ژنی دارند.پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0197.pdf
تعداد بازدید ها: 16947


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..