منو
 کاربر Online
678 کاربر online

مریم گلی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی
(cached)

گیاه مریم گلیimg/daneshnameh_up/3/32/Salviaofficinalis-1.jpg

شناسنامه

نعناع Labiatae:تیره
Salvia officinalis L. – Salvia grandiflora Ten.:نام لاتین
Garden sage – Common sage:نام انگلیسی
مریم گلی:نام فارسی
اسفاقس – مریمیه - شلبیه:نام عربی

شرح گیاه

مریم گلی گیاهی است علفی، چند ساله با ساقه چهار گوش کرک دار، بلندی گیاه حدود 50 سانتی متر می باشد. برگهای آن متقابل پوشیده از کرک به رنگ سبز مایل به سفید. برگهای پائین ساقه دراز بیضی، به طول 5-4 سانتی متر و نوک تیز، کناره برگها دارای دندانه های منظم با دمبرگ ولی برگهای واقع در قسمت بالای ساقه بدون دمبرگ و کوچک است. گلهای این گیاه به رنگ آبی مایل به بنفش معمولاً در تابستان سال دوم (فاصله خرداد و تیر) ظاهر می شود، که به صورت دسته های 3 تا 4 تایی در طول قسمتهای انتهایی ساقه پدید می آید. هر گل آن دارای کاسه ای مرکب از 2 لوب (لوب فوقانی دارای 3 دندانه) و جامی لوله ای شکل و دارای دو لوب کاملاً مشخص و یک حلقه از تار در ناحیه قاعده آن است. درون جام گل آن منحصراً دو پرچم با میله کوتاه و منتهی به بساک زایا جای دارد.میوه اش چهار فندقه ای، محصور در کاسه گل است.

نیاز اکولوژیکی

مریم گلی گیاهی است مدیترانه ای که در طول رویش به گرما و هوای خشک نیاز دارد (مقاومت این گیاه به گرما زیاد است) این گیاه 5 تا 7 سال عمر می کند. بذور تا 3 الی 4 سال از قوه رویشی مناسبی برخوردارند و در درجه حرارت 12 تا 15 درجه سانتی گراد شروع به رویش می‌کنند. رشد گیاه در سال اول کند است و گل دهی تا اوایل تابستان (تیر – مرداد) همچنان ادامه می یابد. تشکیل میوه از اواخر مرداد شروع می شود. بذر پس از رسیدن از گیاه جدا و به اطراف پراکنده می شود. گیاهان جوانی که از بذر رویش یافته اند نیاز زیادی به آب دارند. این گیاه در فصل زمستان در دمای پائین تر از (15-) درجه سانتی گراد دچار سرمازدگی و طی 5 تا 6 روز خشک می شود. مریم گلی برای رویش به خاک خاصی نیاز ندارد. و تقریباً در هر نوع خاکی به خوبی رشد می کند. هوای گرم و خاکهای با بافت متوسط (خاکهای شنی – رسی) که حاوی مقادیر مناسبی ترکیبات کلسیم باشند برای کشت گیاه مناسب است خاکهای شنی بسیار نرم (ماسه بادی) و فقیر از مواد غذایی و زمینهای گود، مناطق سرد و رطوبت فراوان از عوامل محدود کننده رشد گیاه است. برگرداندن خاک بین ردیف ها به منظور تهویه نقش عمده ای در افزایش عملکرد دارد.PH خاک برای کشت مریم گلی بین 9/4 تا 2/8 مناسب است مریم گلی را می توان با هر گیاهی به تناوب کشت کرد.
img/daneshnameh_up/c/c5/Salviaofficinalis-2.jpg

آماده سازی خاک

اوایل پائیز با اضافه کردن 20 تا 30 تن در هکتار کودهای حیوانی کاملاً پوسیده به خاک، زمین را شخم عمیقی می زنند سپس در صورت لزوم 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 40 تا 60 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس به خاک اضافه می کند. در اوایل بهار قبل از کشت نیز 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار ازت به زمین می افزایند. اواخر زمستان یا حداکثر اوایل بهار سله ها و کلوخه ها را خرد می کنند. بستر را پس از تسطیح برای کشت آماده می نمایند.

تاریخ و فواصل کاشت

زمان مناسب برای کشت مستقیم بذر در زمین اصلی اواخر پائیز است. زمان مناسب برای کشت بذر در خزانه هوای آزاد، بهار (بین ماههای فروردین و اردیبهشت) می باشد.بهترین زمان برای تکثیر رویشی مریم گلی فصل پائیز می باشد.
img/daneshnameh_up/4/41/Salviaofficinalis3.jpg

کاشت

مریم گلی را می توان توسط بذر یا از طریق رویشی تکثیر نمود.کشت توسط بذر به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد. کشت مستقیم : بذور را در زمان مناسب در ردیفهایی به فاصله 60 تا 70 سانتی متر کشت می نمایند. عمق بذر در هنگام کشت باید 3 تا 4 سانتی متر باشد. مقدار بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین 15 تا 20 کیلوگرم است. کشت غیر مستقیم : در این روش بذور را در خزانه هوای آزاد که بستر آن برای کشت مریم گلی آماده شده است، کشت می نمایند. برای هر هکتار زمین به 250 تا 300 متر مربع خزانه و 5/1 تا 2 کیلوگرم بذر نیاز می باشد. بذور در خزانه هوای آزاد و در ردیفهایی به فاصله 15 تا 20 سانتی متر کشت می شوند. با آبیاری منظم سطح خزانه و وجین علف های هرز محیط آن، نشاء ها را در فصل پائیز که ارتفاع آنها به 15 تا 20 سانتی متر می رسد به زمین اصلی منتقل می کنند عمل انتقال در ساخت های کوچک با دست و در مقیاس وسیع کشت به وسیله ماشین نشاء کار انجام می گیرد. نشاء ها در زمین اصلی در ردیفهایی به فاصله 70 سانتی متر کشت می شوند. فاصله دو بوته در ردیف 40 تا 50 سانتی متر مناسب می باشد. تکثیر رویشی تکثیر رویشی از طریق تقسیم بوته صورت می گیرد. در این روش بوته هایی را که 3 تا 4 سال از عمر آنها می گذرد از زمین خارج می کنند. هر یک از بوته ها را به 3 تا 4 قطعه تقسیم و سپس آنها را در زمین اصلی کشت می نمایند.
img/daneshnameh_up/0/0a/Salviaofficinalis4.jpg

داشت

بهار سال دوم (اوایل اردیبهشت) برای تسریع در رویش و افزایش عملکرد ، ساقه گیاهان از فاصله 8 تا 10 سانتی متری سطح زمین بریده می شوند. پس از آن گیاه بسرعت رشد می کند و شاخه های جدید با برگهای انبوه که سرشار از اسانس می باشد، بوجود می آیند.در طول رویش گیاه وجین علف های هرز ضروری است در مقیاس وسیع کشت علاوه بر برداشت مکانیکی علفهای هرز، مبارزه شیمیایی نیز ضرورت دارد.دو هفته قبل از انتقال نشاء ها به زمین اصلی می توان از علف کشهای آرزین به مقدار 2 تا 5/2 کیلو گرم در هکتار، آفالون (Afalon) به مقدار 5/1 تا 2 کیلوگرم در هکتار مرکازین (Merkazin) به مقدار 5/2 تا 3 کیلوگرم در هکتار استفاده نمود. در سالهای دوم و سوم در فصل بهار و قبل از رویش گیاه می توان علف کشهای مالوران (Maloran) به مقدار 3 کیلوگرم در هکتار، دوآل (Dual) به مقدار 5/2 تا 3 کیلوگرم در هکتار و فوسیلاد (Fusilad) به مقدار 8/1 تا 5/2 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی بکار برد. مبارزه با بیماریهای قارچی در گیاه باید مد نظر باشد.
img/daneshnameh_up/1/15/Salviaofficinalis.jpg

برداشت

چنانچه تکثیر توسط بذور انجام گیرد و بذر به صورت مستقیم در فصل پائیز کاشته شده باشند یا نشاء ها در فصل پائیز به زمین اصلی منتقل شده باشند می توان یکسال بعد محصول را برداشت نمود.در سال می توان تا 3 بار محصول برداشت نمود. اولین برداشت قبل از گل دهی و اوایل خرداد انجام می گیرد.پیکر رویشی گیاه را در سطوح کم کشت به وسیله داس و در مقیاس وسیع کشت با ماشین و از حد فاصل بین قسمت چوبی شده و قسمت سبز ساقه برداشت می کنند. دومین و سومین برداشت به ترتیب در تابستان (اوایل مرداد) و پائیز (مهر) انجام می گیرد. هنگام سومین برداشت باید توجه داشت گیاهان از نواحی تحتانی و نزدیک به سطح زمین برداشت شوند و در غیر اینصورت گیاهان در زمستان دچار سرمازدگی شده و خشک می شوند اندام های جمع آوری شده را می توان در سایه خشک کرد یا از خشک کن الکتریکی در دمای 40 درجه سانتی گراد استفاده نمود. در سالهای دوم و سوم عملکرد برگ تازه (در هر سه مرحله) 5/2 تا 3 تن در هکتار و عملکرد پیکر رویشی تازه به 5 تا 8 تن در هکتار می باشد. نسبت اندام تازه به خشک 5 به 1 می باشد. گیاه در مرحله گل دهی حاوی بیشترین مقدار اسانس است و ساعت 12 ظهر پیکر رویشی حداکثر مقدار اسانس را دارد. لذا ظهر زمان مناسبی برای برداشت محصول مریم گلی است مقدار اسانس حاصل از پیکر رویشی گیاه 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار است.
img/daneshnameh_up/9/98/Salviaofficinalis5.jpg

دامنه انتشار

گیلان، صحنه ، خرقان
تعداد بازدید ها: 58326


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..