منو
 کاربر Online
668 کاربر online

فهرست عناوین ریاضی «J-L»

تازه کردن چاپ
علوم ریاضی > ریاضی
(cached)
در این صفحات قصد داریم تمام موضوعاتی که در دانشنامه رشد و در باره ریاضیات است، نشان دهیم. این فهرست لزوما کامل و به روز نمی باشد – اگر شما میتوانید موضوعی را تهیه یا به این لیست اضافه نمائید ( یا موضوعی نباید در این فهرست باشد) پیشنهاد دهید.

همچنین میتوانید ارتباط زیر را دنبال نمائید:
فهرست ریاضیدانان


یک پروژه رشد برای تولید و توسعه پروژه رشد ریاضیات در حال ایجاد میباشد. در صورت تمایل به همکاری با مسئول مربوطه تماس حاصل نمائید.


فهرست عناوین ریاضی - A-CD-F - G-I -J-L -M-O -
P-R -
S-U -
V-Z

NOTOC

J


Jacobi, Carl Gustav Jakob Talk:Carl Gustav Jakob Jacobi --
Jacobi identity Talk:Jacobi identity --
Jacobian Talk:Jacobian --
Jacobian matrix Talk:Jacobian matrix --
Jacobson radical Talk:Jacobson radical --
Jaco-Shalen-Johannson torus decomposition Talk:Jaco-Shalen-Johannson torus decomposition --
Janiszewski, Zygmunt Talk:Zygmunt Janiszewski --
Janko group Talk:Janko group
Jaynes, Edwin Thompson Talk:Edwin Thompson Jaynes --
Jensen's inequality Talk:Jensen's inequality --
Johnson solid Talk:Johnson solid --
Jones, Vaughan Frederick Randal Talk:Vaughan Frederick Randal Jones --
Jordan, Camille Talk:Camille Jordan --
Jordan curve theorem Talk:Jordan curve theorem
Jordan normal form Talk:Jordan normal form --
Josephus permutation Talk:Josephus permutation --
Julia, Gaston Talk:Gaston Julia --
Julia set Talk:Julia set --

K


K-Hyperperfect number Talk:K-Hyperperfect number --
K-fold perfect number Talk:K-fold perfect number --
Kac Talk:Kac --
Kac, Mark Talk:Mark Kac --
K,er, Erich Talk:Erich K,er --
K,er manifold Talk:K,er manifold
Kaiser window Talk:Kaiser window --
Kalman filter Talk:Kalman filter --
Kanada, Yasumasa Talk:Yasumasa Kanada --
Kantorovich, Leonid Vitalyevich Talk:Leonid Vitalyevich Kantorovich --
Karnaugh map Talk:Karnaugh map --
Kastner, Abraham Gotthelf Talk:Abraham Gotthelf Kastner --
KdV equation Talk:KdV equation --
K§-Chih, Tsu Talk:Tsu K§-Chih --
Kepler, Johannes Talk:Johannes Kepler --
Kepler's laws of planetary motion Kepler's laws of planetary motion
Kepler solid Talk:Kepler solid --
Kernel «algebra) Talk:Kernel «algebra» --
Kernel «category theory) Talk:Kernel «category theory» --
Kernel of a homomorphism Talk:Kernel of a homomorphism --
Kernel trick Talk:Kernel trick --
Key Talk:Key --
Kidinnu Talk:Kidinnu --
Killing field Talk:Killing field --
Kinematics Talk:Kinematics --
Kinetic energy Talk:Kinetic energy --
Kirchoff's Laws Talk:Kirchoff's Laws
Kleene algebra Talk:Kleene algebra --
Kleene star Talk:Kleene star --
Kleene, Stephen Talk:Stephen Cole Kleene --
Kleene's recursion theorem Talk:Kleene's recursion theorem --
Klein bottle Talk:Klein bottle --
Klein, Felix Talk:Felix Klein --
Klein four-group Talk:Klein four-group --
Klein quartic Talk:Klein quartic --
Knapsack problem Talk:Knapsack problem --
Knaster-Tarski theorem Talk:Knaster-Tarski theorem --
Knight's tour Talk:Knight's tour --
Knot invariant Talk:Knot invariant --
Knot polynomial Talk:Knot polynomial --
Knot theory Talk:Knot theory --
Knuth, Donald Talk:Donald Knuth --
Knuth -yllion Talk:Knuth -yllion --
Knuths up-arrow notation Talk:Knuths up-arrow notation
Koch snowflake Talk:Koch snowflake --
Kodaira, Kunihiko Talk:Kunihiko Kodaira --
Kolmogorov, Andrey Nikolaevich Talk:Andrey Nikolaevich Kolmogorov --
Kolmogorov-Arnold-Moser theorem Talk:Kolmogorov-Arnold-Moser theorem
Kolmogorov Smirnov test Talk:Kolmogorov Smirnov test --
Kolmogorov space Talk:Kolmogorov space --
Kolmogorov's zero-one law Talk:Kolmogorov's zero-one law --
K?'s lemma Talk:K?'s lemma --
K?'s theorem Talk:K?'s theorem --
Kontsevich, Maxim Talk:Maxim Kontsevich --
Korteweg, Diederik Talk:Diederik Korteweg --
Kovalevskaya, Sofia Talk:Sofia Kovalevskaya --
Kovalevskaya, Sofia Vasilyevna Talk:Sofia Vasilyevna Kovalevskaya --
Kowa, Seki Talk:Seki Kowa --
Kramp, Christian Talk:Christian Kramp --
Kronecker, Leopold Talk:Leopold Kronecker --
Krull dimension Talk:Krull dimension --
Kruskal, Martin Talk:Martin Kruskal --
Kruskal's algorithm

ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..