منو
 صفحه های تصادفی
صنعت رنگ سازی
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
نظریه پیوند والانس
مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی
بادام زمینی والنسیا
نشانه های ظهور - قیام ها
فضیلت روز جمعه
ضلع
حضرت زهرا و فدک
آل محتاج
 کاربر Online
556 کاربر online

ضربه کرنر

تازه کردن چاپ
فرهنگ > ورزش
(cached)ضربه کرنر


انجام ضربه کرنر بر دو نوع است: کرنر مستقیم و کرنر دو ضرب

زمانی یک ضربه کرنر بسیار خطر ناک می شود که جهت باد موافق تیم حمله کننده باشد و دروازه بان نسبت به خروج از دروازه برای دفع هوائی توپ مردد باشد . وقتی کرنر می زنید توپ را به سمت دروازه بان شلیک نکنید . شما باید توپ را دور از دسترس او و به سمت بازیکنان خودی بفرستید.
در یک مسابقه تعداد ضربات کرنر اکثرا نشانه ی برتری و تسلط یک تیم بر تیم دیگر است.


روش استفاده از ضربه کرنر:


بازیکنان سر زن باید آماده ی دریافت توپ کرنر باشند . دیگر بازیکنان نقش جانشین برای آنها دارند . ضربه کرنر مبارزه ای هوائی میان مدافعین و مهاجمین است . در ضربه کرنر مسلما برتری با مدافعین است ، زیرا درمسیر توپ بهتر جا گیری می کنند. انجام ضربه کرنر در بازی عبارت است از : دور کردن هر چه بیشتر توپ از حریف و رساندن آن به یار خودی.

روش مقابله با ضربه کرنر :

یک مدافع باید در کنار تیر دروازه جا بگیرد تا از ورود توپ از سمت کنار به درون دروازه جلوگیری کند . بعد از شلیک توپ ، و زمانی که دروازه بان از دروازه اش خارج می شود ، مدافعین باید مراقب هر حادثه ای بوده و او را پوشش بدهند.
دفع توپ همواره به طرفین انجام می گیرد . دروازه بان در گرفتن توپ باید با قدرت و مصمم عمل کند . کمترین درنگ از سوی دروازه بان یا مدافعین ، یا رسیدن توپ به پای حریف می تواند موجب گل شود .
در هر کدام از این موارد هوشیار باشید ، جا گیری و یار گیری شما (یا آزاد بودن حریف ) کرنر را کما بیش خطر ناک می کند . هرگز معطل نمانید تا توپ به سمت شما بیاید.


انواع ضربات کرنر:


  • نوع اول:مهاجم چپ ضربه را به طور مستقیم می زند ، او توپ را به نقطه ای که از قبل مشخص شده است می فرستد . یکی از بازیکنان به سمت توپ رفته و به دروازه شلیک مستقیم انجام می دهد ، یا توپ را به سمت یار دیگری منحرف می کند .
  • نوع دوم: مهاجم راست توپ را برای بازیکن سرزن می فرستد.
  • نوع سوم: مهاجم چپ توپ را میان نقطه پنالتی و دور ترین زاویه ی دروازه
می فرستد.

تذکرات:


  • انجام ضربه ی کرنر انواع مختلفی دارد که بسیاری از تیم ها در جلسات خود آنها را تمرین می کنند .
  • تاکتیک انجام ضربات کرنر بر اساس