منو
 کاربر Online
1039 کاربر online

شرایط ثبت نام

تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی
(cached)

1 - برادران مشمول از نظر اداره وظیفه عمومی برای ادامه تحصیل، نباید منع قانونی داشته باشند.توضیح اینکه برای پذیرفه شدگان مشمول آموزشی پاره وقت به شرط دارا بودن شرایطی که از سوی اداره وظیفه عمومی اعلام می شود، همانند دانشجویان سایردانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی معافیت تحصیلی اخذ میشود. همچنین دارندگان مدرک فوق دیپلم که براساس مفاد این دفترچه راهنما اجازه شرکت در آزمون رشته ای متناسب با رشته قبلی در مقطع بالاتر به آنان داده شده، در صورت قبولی در آزمون با رعایت مقررات اداره وظیفه عمومی و در مورد فارغ التحصیلان رشته های پزشکی بعد از انجام تعهدات خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
2 - برای تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی محدودیت سنی وجود ندارد ، برای شرکت در آزمونهای ورودی دانشگاه لازم است داوطلبان دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل باشند :

الف ـ شرایط عمومی:

اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران.

توضیح: مصادیق عناد شامل (1) مبازه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران
(2) داشتن وابستگی تشکیلاتی به گروهکهای محارب (3) پرداخت کمک مالی به گروهکهای محارب یا هواداری تشکیلاتی از آن گروهکها و یا داشتن عضویت در آنها (4) تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی می باشد.

3ـ عدم احراز فساد اخلاقی

توضیح: مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد به مواد مخدر یا فحشاء می باشد

4- عامل بودن به فرایض دینی (نماز و روزه .....) و رعایت کامل شئونات اسلامی
5- داشتن توانائی جسمی متناسب برای تحصیل در رشته های انتخابی
دارا بودن شرایط لازم از نظر جسمانی برای داوطلبان رشته های پرستاری, مامائی و دریا ( ناوبری )

ب ـ شرایط اختصاصی:

داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه و یا اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه در سال تحصیلی جاری. (گواهی اشتغال به تحصیل برای برادران مشمول مشغول تحصیل به صورت متفرقه یا داوطلب آزاد مورد قبول نیست).
فارغ التحصیلان دوره های کاردانی (فوق دیپلم) که مشغول خدمت وظیفه عمومی هستند به شرطی که خدمت قانونی مقرر (خدمت ضرورت) را تا تاریخ 31/6 همان سال به پایان برسانند مجاز به شرکت در آزمون می باشند. بدیهی است در صورت قبولی، واحدهای درسی دوره ی کاردانی آنان بر طبق ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه مورد بررسی و محاسبه قرار خواهد گرفت.
فارغ التحصیلان دوره های کاردانی علوم پزشکی به شرطی که خدمت قانونی خود را تا تاریخ 31/6 همان سال به انجام برسانند مجاز به شرکت در آزمون رشته های دیگر می باشند.
فارغ التحصیلان دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید آموزش متوسطه, چنانچه مشمول خدمت نظام وظیفه باشند، مجاز به شرکت در رشته های متناسب با مدرک کاردانی خود بوده و چنانچه مشمول نباشند و یا تعهد خدمت نداشته باشند, مجاز به شرکت در کلیه رشته های دوره کارشناسی می باشند.
براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، طلاب حوزه علمیه دارای مدرک حوزوی معادل دیپلم کامل متوسطه، چنانچه بنا به تأیید حوزه علمیه، لمعتین و اصول را گذارنده باشند می توانند در آزمون شماره یک (رشته های غیر پزشکی) و گزینش نظام آموزشی پاره وقت فقط در رشته های الهیات و معارف اسلامی, فلسفه, حقوق, زبان و ادبیات عربی شرکت نمایند.

تبصره: افراد فاقد مدارک مندرج در بند 1 شرایط اختصاصی مانند دانش آموزان کلاس های پایین تر از دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه که تا پایان شهریور ماه هر سال موفق به اخذ گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نخواهند شد, در صورت تمایل می توانند فقط به صورت آزمایشی در آزمون شرکت نمایند. این گونه داوطلبان در صورت کسب حدنصاب قبولی در آزمون, حق ثبت نام در رشته / شهر انتخابی را ندارند و دانشگاه در مورد تحصیل آنان هیچگونه تعهدی ندارد و هیچگونه در خواستی در این زمینه پذیرفته نمی شود. ضمناً چنانچه داوطلب حائز هریک از شرایط اشاره شده در این راهنما برای شرکت در آزمون نباشد، آزمون وی به منزله خودآزمایی تلقی شده در صورت قبولی در آزمون هیچ غذری از وی پذیرفته نیست.
هیچ یک از پذیرفته شدگان این آزمون بدون داشن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه، یا گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی مجاز نیستند حتی به صورت مشروط در مقاطع مختلف تحصیلی ثبت نام شده و به عنوان دانشجو مشغول تحصیل شوند.

ج ـ مقررات نظام وظیفه عمومی :

براساس اعلام رسمی اداره وظیفه عمومی لازم است داوطلبان مرد حائز یکی از شرایط زیر باشند :
داشتن کارت معافیت تکفل یا پزشکی دائم یا معافیت خرید خدمت و یا کارت معافیت دائم زمان صلح برای متولدین سال 1338 و بعد از آن با فرم جدید رایانه ای یا گواهی موقت تا صدور کارت رایانه ای.
داشتن کارت معافیت (تکفل یا پزشکی و یا..) موقت که تاریخ انقضای آن بعد از شهریورماه سال آزمون باشد.
شاغل به خدمت رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گواهی موافقت و معرفی ستاد نیروی مربوط
متولدین سال 1365 یا بعد از آن و یا دانش آموزان سال آخر شاغل به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی نظام جدید روزانه یا شبانه بزرگسالان به استثنای داوطلبان آزاد یا متفرقه

تبصره: این افراد برای ثبت نام و شرکت در آزمون سال 1384 نیاز به اخذ دفترچه آماده به خدمت ندارند, ولی لازم است در تایخی که از طرف اداره وظیفه عمومی اعلام می گردد به خدمت اعزام شوند. بدیهی است در صورت پذیرفته شدن در آزمون ورودی در هر مرحله از خدمت با رعایت ضوابط اداره وظیفه عمومی ترخیص خواهند شد. (به شرط داشتن گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید) در غیر این صورت از نظر نظام وظیفه غایب محسوب شده و پذیرش آنها در آزمون لغو می گردد

5- متولدین سال 1337 یا قبل از آن
مشمولان دیپلمه متوسطه نظام قدیم یا دارندگان گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه وظیفه شاغل به خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی در هر مرحله ای از خدمت وظیفه که باشند به شرط نداشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت و نداشتن سابقه تحصیل در مقطع بالاتر از دیپلم

تبصره: برگه های اعزام باید فاقد مهر غیبت بدون قید دانشجوی انصرافی بوده و باتاریخ شروع به خدمت منطبق باشد و حوزه نظام وظیفه مربوط تأیید نماید این قبیل مشمولان فاقد غیبت هستند

داشتن موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع (چنانچه لطمه ای به انجام تعهدات وارد نشود) برای مشمولان دیپلمه ای که با استفاده از تعهدات خدمتی وزارتخانه و سازمانهای دولتی از خدمت دوره وظیفه (خدمت ضرورت) معاف می باشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر بدون احتساب ایام تحصیل صادر می گردد
داشتن گواهی از حوزه نظام وظیفه عمومی مبنی بر تمدید تاریخ اعزام به خدمت وظیفه مشمول
فارغ التحصیل دوره کاردانی (فوق دیپلم) در حین خدمت با ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی براینکه دوران خدمت وظیفه (خدمت ضرورت) وی تا تاریخ 31/6 آن سال به پایان می رسد
10ـ فارغ التحصیل دوره کاردانی (فوق دیبپلم) حداکثر تا 30/11 سال گذشته در رشته های تحصیلی غیر از علوم پزشکی در مهلت شش ماهه بعد از فراغت از تحصیل و قبل از اعزام به خدمت

تبصره 1: فارع التحصیلان مشمول دوره کاردانی بند 10 فقط مجاز به شرکت در آزمون رشته هایی متناسب با نوع مدرک کاردانی خود هستند که آزمون دوره کارشناسی ناپیوسته آن رشته ها در این دانشگاه برگزار نمی شود. رشته هایی که آزمون کارشناسی ناپیوسته آن برگزار می شود عبارتند از: مهندسی برق (قدرت), مهندسی برق(الکترونیک),‌علمی کاربردی برق (شبکه های انتقال توزیع), مهندسی کامپیوتر (نرم افزار),‌علمی کاربردی کنترل و ابزار دقیق, علمی کاربردی ساختمان, علمی کاربردی معماری, مهندسی عمران (عمران), مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات, مهندسی مکانیک در طراحی جامدات, مهندسی معدن (استخراج),‌مهندسی آبیاری , مهندسی تولیدات گیاهی, مهندسی تولیدات دامی, مهندسی علوم و صنایع غذائی, مهندسی ماشینهای کشاورزی, علمی کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی, علوم آزمایشگاهی دامپزشکی, حسابداری, آموزش ابتدائی, ریاضی, معارف اسلامی, علوم تجربی, زبان و ادبیات فارسی, ربان انگلیسی و بهداشت محیط

تبصره 2: ادامه تحصیل این دسته از داوطلبان در صورت پذیرفته شدن در رشته متناسب با نوع مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در مقاطع بالاتر از کاردانی و با اتساب تعدادی از واحدهای دوه کاردانی (فوق دیپلم) در دوره بالاتر بر طبق مقررات آموزشی به نحوی که حداکثر طول مدت تحصیل آنان از کاردانی به مقطع بالاتر دو سال کمتر از مدت مجاز تحصیل طبق ضوابط دانشگاه در همان دوره تحصیلی باشد از نظر نظام وظیفه عمومی بلامانع است

11ـ طلاب دارنده دیپلم کامل نظام قدیم یا گواهی پیش دانگشگاهی نظام جدید متوسطه که از معافیت تحصیلی حوزه علمیه استفاده می نمایند به شرط قبولی در آزمون در صورتی مجاز به ثبت نام در دانشگاه خواهند بود که کمیسیون مربوط در حوزه علمیه با تحصیل همزمان آنان در دانشگاه موافقیت نماید
12- براساس مصوبه جلسه 401 مورخ 24/7/79 شورای عالی برنامه ریزی دارندگان مدرک کاردانی پیوسته (با رعایت شش ماه از زمان فراغت از تحصیل تا زمان قبولی در آزمون رشته متناسب مقطع کارشناسی) می توانند در این آزمون شرکت نمایند

تذکرات مهم برای داوطلبان مشمول خدمت وظیفه عمومی:

دانشجویان انصرافی از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشمول خدمت وظیفه عمومی باشند نمی توانند در آزمون ورودی همان سال دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نمایند. این دسته از داوطلبان چنانچه تمایل به شرکت در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشند، باید پس از انصراف قطعی از تحصیل، خود را به حوزه های وظیفه عمومی معرفی و به خدمت اعزام شوند تا پس از انجام خدمت وظیفه (خدمت ضرورت) در آزمونهای ورودی بعدی این دانشگاه ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهی است دانشجویان انصرافی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که دارای برگ معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی بوده و یا دارای برگ خاتمه خدمت باشند و از لحاظ نظام وظیفه عمومی منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند، می توانند در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت نمایند
هیچ داوطلبی با داشتن دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم یا گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید و با استفاده از معافیت تحصیلی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و یا دیگر موسسات آموزش عالی حق شرکت در آزمون ورودی سال 1384 به منظور انتقال، تغییر رشته یا تغییر مقطع تحصیلی را ندارد.دارندگان مدرک دانشگاهی «مشمول خدمت وظیفه» نمی توانند برای تحصیل در رشته دیگری در همان مقطع، داوطلب شرکت در آزمون شوند.


تعداد بازدید ها: 276529


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..