منو
 صفحه های تصادفی
این سه وزیر
سیستم اشتراک زمانی Time sharing
ذره بین
مستعصم خلیفه عباسی
آلن کی
تداوم امامت از نسل حسین علیه السلام
سر حبیب پس از شهادت
درخواست جنیان برای کمک به امام حسین علیه السلام در کربلا
مسابقه
رشد ستارگان
 کاربر Online
582 کاربر online

رشته علوم اجتماعی

تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > علوم اجتماعی
(cached)img/daneshnameh_up/d/dc/oejtemoi.jpg

مقدمه


در سلسله مراتب مباحث دانشگاهی به ویژه در علوم اجتماعی رشته های مردم شناسی و انسان شناسی از مباحث نسبتاً جدید در یکصد سال اخیر است. انسان شناسی Anthropology در یک دید کلی، مطالعه خصوصیات انسانی است که ویژگی های جسمانی نشانه های فرهنگی، فکری و تاریخی را در بر گرفته و به مطالعه چگونگی دنیای تغییرات و دلایل تحولات زیستی در گروهها و جمعیتهای مختلف انسانی می پردازد .
مراد از مردم شناسی Ethnology مطالعه ویژگی های فرهنگی و اجتماعی گروههای انسانی در محدوده جغرافیائی معین و در دوره تاریخی مشخص است که عناصر ویژه ای نظیر، زبان، هنر، موسیقی، آداب و سنن، ازدواج، عادات و خلقیات، خانواده، خویشاوندی، مذهب، اقتصاد، حقوق، پوشاک، فنون ... را در برمی گیرد. فرهنگ Culture نیز با گسترش دامنه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و پیشرفت تکنولوژی، دارای معنا و مفهومی وسیع و همه جانبه گردیده است، به طوری که در تعریف آن آمده است:
فرهنگ عبارت است از مجموعه ای شامل آداب و رسوم، اعتقادات، اخلاقیات، مهارت ها و فنون، هنر و ... که انسان به عنوان عضوی از جامعه آن را فرا می گیرد و در قبال آن جامعه نیز تعهداتی دارد.
به این ترتیب مطالعه و تحقیق فرهنگها قسمت عمده ای از قلمرو مردم شناسی را در برمی گیرد. از این رو برخی از دانشمندان دانش مردم شناسی و انسان شناسی را «علم مطالعه فرهنگ ها» (اعم از مادی و غیرمادی) می دانند.
زیبائی رشته علوم اجتماعی به ارتباطات زیبائی که بین اجتماع انسان‌ها برقرار است ، بر می‌گردد.
انسان‌ها در کنار یکدیگر نیازهای فراوان خود را مرتفع می‌کنند و این فراوانی نیاز، پیچیدگی‌های زیادی را برای رسیدن به رفاه اجتماعی بوجود می‌آورد. مسائلی مانند مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، ... در رشته علوم اجتماعی پژوهش و مطالعه برای رسیدن به رفاه را بررسی می‌کند.
علاقه به مسائل خبری و اجتماعی، داشتن روحیه جمع گرائی و داشتن بیان خوب و در پایان پایه قوی آماری از شروط موفقیّت در این رشته است.
در کنکور سراسری ، ضریب درس ریاضی 4 می‌باشد.
سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1آزاد- آباده *
2 آزاد- آزاد شهر *
3 آزاد- آشتیان * ‌‌‌‌‌‌‌
4 آزاد- ایلام *
5 آزاد- بردسیر *
6 آزاد- تبریز *
7 آزاد- تربت جام *
8 آزاد- تهران *
9 آزاد- خلخال *
10 آزاد- دامغان *
11 آزاد- دهاقان *
12 آزاد- رودهن *
13 آزاد- زرند *
14 آزاد- زنجان *
15 آزاد- شوشتر *
16 آزاد- شیروان *
17 آزاد- قوچان *
18 آزاد- گرمسار *
19 آزاد- گناباد *
20 آزاد- نراق *
21 آزاد- کرمان *
22 آزاد-اراک *
23 آزاد-جهرم *
24 الزهرا تهران *
25 بابلسر *
26 بوعلی سینا همدان *
27 تهران *
28 خوارزمی *
29 شاهد تهران *
30 شهیدچمران اهواز *
31 شیراز *
32 صنعتی اصفهان *
33 علامه طباطبائی *
34 یزد *
درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 آمار در علوم اجتماعی 2 آمار و احتمالات مقدماتی
3 ارتباطات انسانی 4 ارتباطات بین‌المللی
5 ارتباطات تصویری 6 ارتباطات در جهان سوم
7 ارتباطات سیاسی 8 ارتباطات و توسعه
9 ارتباطات و فرهنگ 10ارزیابی پروژه
11 اصول روابط بین الملل (الف و ب) 12اصول روابط عمومی
13اصول روزنامه‌نگاهری 14اصول علم اقتصاد 1
15 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 16اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
17 اصول و مبانی ارتباطات 18افکار عمومی و وسایل ارتباطات جمعی
19 اقتصاد روستایی 20اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم
21 انسان در اسلام 22انقلاب اسلامی و ریشه‌های ان
23 باستان شناسی فرهنگی 24بررسی مسائل اجتماعی ایران
25 بررسی و تحلیل پروژه‌های انجام شده 26برنامه ریزی منطقه و کاربرد در /ت
27 پایان‌نامه 28پیایی گروهی 29 تاریخ اسلام
30 تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 31تاریخ روزنامه نگاری
32 تجزیه و تحلیل برنامه‌های رادیو و تلویزیون 33تحلیل محتوا و گفتمان پیامها
34 تحولات جامعه روستایی ایران 35تربیت بدنی 2
36 تعلیم و تربیت در اسلام 37تغیرات اجتماعی
38 تمرین دبیری 1 39تمرین دبیری 2
40 توسعه اقتصادی 41تولید و کاربرد مواد آموزشی
42 تکنولوژی چاپ و نشر 43تکنولوژی های جدید ارتباطی
44 جامعه شناسی 45جامعه شناسی آموزش و پرورش
46 جامعه شناسی انقلاب 47 جامعه شناسی ایلات عشایر ایران
48جامعه شناسی جهانی شدن 49 جامعه شناسی خانوادگی
50 جامعه شناسی روستایی 51جامعه شناسی سینما
52 جامعه شناسی شهری 53جامعه شناسی قشرها و نابرابریها
54 جامعه شناسی هنر 55 جغرافیای انسانی ایران
56 جهانی شدن ارتباطات 57 حقوق ارتباطات
58 حقوق اساسی 59 حقوق تجارت
60راسانه ها و گروهای اجتماعی 61 رفاه اجتماعی
62 روانشناسی اجتماعی کاربردی روستایی 63 روانشناسی تربیتی
64 روانشناسی کودکی و نوجوانی 65 روزنامه نگاری تخصصی
66 روزنامه نگاری علمی 2 گزارش مطبوعات67 روش بررسی و افکار عمومی
68 روش تحقیق 69 روش تحقیق پیشرفته آماری
70 روش تحلیل جمعیت شناسی71 روش کمی 3
72 روشها و فنون تدریس 73 روشهای بررسی و تحلیل پیامهای ارتباط
74 روشهای پزوهش در ارتباطات جمعی 75 ریاضیات پایه
76 ریاضیات پیش دانشگاهی 77 زبان انگلیسی
78 زبان پیش دانشگاهی 1 79 زبان پیش دانشگاهی 2
80 زبان تخصصی 1 متون علوم اجتمعای 81 زبان تخصصی 2
82 زبان تخصصی مطالعه در متونن ارتباطات 2 83 زبان فارسی
84 زیست شناسی عمومی 85 سمینار مسائل سیاسی و استراتژی معاصر
86 سمینار نقد فیلم 87 سنجش و اندازه‌گیری
88 سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت 89 شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
90 طرح تحقیق 91 فارسی
92 فتوژورنالیسم (عکاسی خبری)93 گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
94 مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه 95 مبانی تاریخ اجتماعی
96 مبانی جامعه شناسی 1 97 مبانی جامعه شناسی 2
98 مبانی زبان شناسی 99 مبانی فلسفه 1
100مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات 101 متون اسلامی
102 مدیریت آموزشی 103 مدیریت ارتباطات اجتماعی
104 مدیریت بحرانهای ارتباطی 105 مردم شناسی ایران
106 مردم شناسی ایلات و عشایر 107 مسائل رسانه‌ای ایران و جهان
108 معارف اسلامی 2 109 مقدمات ارتباطات کامپیوتری
110مقدمات جامعه‌شناسی 111 نظامهای خویشاوندی و خانواده
112 نظریه‌ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی 1 113 نظریه‌های تغییرات اجتماعی
114 نظریه‌های جامعه شناسی 1 115 نظریه‌های جامعه شناسی 2
116 نقد و تفسیر و مقاله در مطبوعات 117 ویراستاری و مدیریت اخبار
118 کلیات حقوق
صنعت و بازار کار

با نگاهی به چند سرفصل رشته علوم اجتماعی می توانیم به اهمیت و بازار کار آن نگاهی تازه داشته باشیم جامعه شناسی انقلاب، جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، جامعه شناسی در ادبیات فارسی، جامعه شناسی پزشکی ، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی کار، جامعه شناسی آموزش و پرورش، جامعه شناسی جهان سوم، مردم شناسی ایران، جغرافیای انسانی ایران، جامعه شناسی ایلات و عشایر، روانشناسی اجتماعی، اصول علم سیاست ، مبانی جمعیت شناسی.
رشته علوم اجتماعی بخشی از زیربنای بسیاری از برنامه ریزی های کشوری برای افراد هر جامعه است در واقع نهادهای سیاست گذار، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، شهرداری ها، فرهنگ سراها، انجمن های خصوصی و دولتی، وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، گمرک و بازار بورس، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت بهداشت و به نحوی بسیار دیگری از مراکز باید به کارشناسان خبره این رشته مراجعه و به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های خرد و کلان لحاظ نمایند.

تعداد بازدید ها: 68129


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..