منو
 صفحه های تصادفی
وظائف امام
امام علی علیه السلام پرچمدار پیامبر
فخر الملوک رستم پسر نجم الدوله قارن
دارکوب بلوطی
عمر بن عبدالعزیز ابی دلف
آزمایش تهیه بلور
خیانت در امانت
طرح جامع IT
سیر انسان کامل از نظر عرفا
جعبه ابزار شیمی آلی
 کاربر Online
517 کاربر online

انواع شعر از نظر قالب یا فرم

چاپ
فرهنگ > ادبیات > شعر

مقدمه

      • منظور از قالب یک