منو
 کاربر Online
908 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (78)

گیرنده صوت
(دانشنامه )
 
ارتعاش صوت
(دانشنامه )
 
لوله صوتی باز
(دانشنامه )
 
انقلاب اپتیکی
(دانشنامه )
 
لوله صوتی بسته
(دانشنامه )
 
آکوستیک
(دانشنامه )
آکوستیک 
پژواک
(دانشنامه )
پژواک 
خواص صوت
(دانشنامه )
 
تولید ماورای صوت
(دانشنامه )
تولید ماورای صوت 
ماورای صوت
(دانشنامه )
ماورای صوت 
آکوستیک زیر آبی
(دانشنامه )
 
آلودگی صوتی و آثار آن
(دانشنامه )
 
مشخصه‌های فنی بلندگو
(دانشنامه )
 
اکوستیک ساختمانی
(دانشنامه )
 
انتشار صوت
(دانشنامه )
 
تکنولوژی ماورای صوت
(دانشنامه )
تکنولوژی ماورای صوت 
اندازه گیری فرکانس صوت
(دانشنامه )
 
دگرگونی‌ در صدای انسان
(دانشنامه )
دگرگونی‌ در صدای انسان 
استانداردهای شدت‎
(دانشنامه )
 
تولید صوت
(دانشنامه )
 
میکروفن
(دانشنامه )
 
ساز و کار صوت
(دانشنامه )
 
بلندگو
(دانشنامه )
 
شدت صوت
(دانشنامه )
 
سایه صوت
(دانشنامه )
سایه صوت 
حدشنوایی
(دانشنامه )
 
پراش صوتی
(دانشنامه )
 
ماورای صوت در دریانوردی
(دانشنامه )
ماورای صوت در دریانوردی 
صوت موسیقی
(دانشنامه )
 
خواص فیزیولوژیکی صوت
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/3  [بعدی]
1   2   3