منو
 صفحه های تصادفی
هدف امام حسن علیه السلام از صلح با معاویه
عدم موفقیت در برنامه ریزی
شیشه و شکل دهی آن
کندریوزوم
سفارش امام صادق به نیکی به پدر و مادر
احادیث امام حسن علیه السلام
انواع غارها
درس نقشه کشی تاسیسات
دانشنامه :گزارش اشکالات
حمایت پیامبر اکرم از حکم امام علی علیه السلام در یمن
 کاربر Online
529 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم ریاضی>ریاضی>مثلثات ("")
..

اشیا (16)

مثلثات
(دانشنامه )
 
تحولات تاریخی دانش مثلثات
(دانشنامه )
 
کاربرد مثلثات کروی
(دانشنامه )
 
انواع تابع
(دانشنامه )
 
دستگاه مختصات قطبی
(دانشنامه )
 
روشهای محاسبه دوره تناوب توابع
(دانشنامه )
روشهای محاسبه دوره تناوب توابع 
trigonometry.gif
(تصویر )
 
تابع سینوسی
(تصویر )
 
تابع سینوسی
(تصویر )
 
مختصات قطبی1
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی2
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی1
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی1
(تصویر )
 
مثلث کروی
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1