منو
 کاربر Online
1259 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (39)

حرکات جریانی
(دانشنامه )
 
انواع چین «زمین شناسی»
(دانشنامه )
انواع چین ها 
مقیاس زمانی زمین شناسی
(دانشنامه )
 
چینه نگاری حوادثی
(دانشنامه )
 
ایزوستازی و چینه شناسی
(دانشنامه )
 
چینه شناسی آب هوایی
(دانشنامه )
 
چینه نگاری شیمیایی
(دانشنامه )
 
چینه شناسی
(دانشنامه )
 
رخساره ها و محیطهای رسوبی
(دانشنامه )
 
ذرات رسوبی آواری
(دانشنامه )
 
نقش کربن در محیطهای رخساره‌ای
(دانشنامه )
 
ساختمانهای رسوبی بیولوژیکی
(دانشنامه )
 
اثر قطرات باران
(دانشنامه )
 
ساختمانهای رسوبی ثانویه
(دانشنامه )
 
ترکهای گلی
(دانشنامه )
 
کتابهای چینه شناسی
(دانشنامه )
 
واژگان چینه شناسی
(دانشنامه )
 
ناپیوستگی «زمین شناسی»
(دانشنامه )
ناپیوستگی «زمین شناسی» 
ساختمانهای رسوبی
(دانشنامه )
 
رخساره ها و مشخصات آنها
(دانشنامه )
 
لایه بندی
(دانشنامه )
 
رخداد سیمرین پسین
(دانشنامه )
 
لایه
(تصویر )
 
layering
(تصویر )
 
cross bedding
(تصویر )
 
sediment1
(تصویر )
 
gholve sang
(تصویر )
 
walker
(تصویر )
 
layering
(تصویر )
 
layering1
(تصویر )
 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2