منو
 کاربر Online
669 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت ("")
..

اشیا (1817)

potansometer
(تصویر )
 
led
(تصویر )
 
seri1
(تصویر )
 
seri2
(تصویر )
 
seri3
(تصویر )
 
seri4
(تصویر )
 
paralel
(تصویر )
 
paralel2
(تصویر )
 
circuit
(تصویر )
 
power
(تصویر )
 
تصاویری سه بعدی از فسیل کهربایی عنکبوت 49 میلیون ساله
(تصویر )
تصاویری سه بعدی از فسیل کهربایی عنکبوت 49 میلیون ساله 
تصاویری سه بعدی از فسیل کهربایی عنکبوت 49 میلیون ساله
(تصویر )
تصاویری سه بعدی از فسیل کهربایی عنکبوت 49 میلیون ساله 
نقشه سه بعدی جدید از جهان
(تصویر )
کاملترین نقشه سه بعدی جدید از جهان ارائه شد  
payestegi
(تصویر )
 
payestegi2
(تصویر )
 
payestegi3
(تصویر )
 
ugraph
(تصویر )
 
spiring
(تصویر )
 
makin
(تصویر )
 
javezamin
(تصویر )
 
weight1
(تصویر )
 
weight2
(تصویر )
 
estekak
(تصویر )
 
تهیه اولین نقشه جهانی فلورسانت از گیاهان خشکزی
(تصویر )
تهیه اولین نقشه جهانی فلورسانت از گیاهان خشکزی  
solid1
(تصویر )
 
solid2
(تصویر )
 
کشف فسیلی 700میلیون ساله از اولین موجودات زره پوش
(تصویر )
کشف فسیلی 700میلیون ساله از اولین موجودات زره پوش 
کوچکترین دایناسور جهان
(تصویر )
کوچکترین دایناسور جهان  
سیاره زمین در توکیو
(تصویر )
سیاره زمین در توکیو 
گونه جديد فسيل‌ ماهى
(تصویر )
اثبات ارتباط درياچه اروميه قديم با درياى خزر با کشف گونه جديد فسيل‌ ماهى