منو
 کاربر Online
1042 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (28)

اثر تشعش حرارتی روی مواد مختلف
(دانشنامه )
 
انرژی حرارتی
(دانشنامه )
 
نیروی بخار
(دانشنامه )
 
حالات ماده از جامد تا پلاسما
(دانشنامه )
 
واژگان حرارت و ترمودینامیک
(دانشنامه )
 
دماسنج
(تصویر )
 
دماسنج
(تصویر )
 
ترمودینامیک
(تصویر )
 
گاز ايده‌ال.gif
(تصویر )
 
دما سنج جيوه اي.JPG
(تصویر )
 
دماسنج جیوه ای.JPG
(تصویر )
 
گازايده‌ال.gif
(تصویر )
 
گازايده‌ال1.JPG
(تصویر )
 
گازايده‌ال2.jpg
(تصویر )
 
دماسنج-جیوه.JPG
(تصویر )
 
انرژی حرارتی دریاها
(تصویر )
 
ترمو_الکتریک
(تصویر )
 
ترمو-الکتریک
(تصویر )
 
انیمیشن قانون بولتزمن
(تصویر )
 
دمپینق
(تصویر )
 
حالات ماده
(تصویر )
 
موتور حرارتی
(تصویر )
 
انرژی حرارتی
(تصویر )
 
ساختمان فشارسنج
(تصویر )
 
ماشین بخار
(تصویر )
 
انرژی بخار
(تصویر )
 
فشارنگار
(تصویر )
 
فشارسنج مرکوری
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1