منو
 کاربر Online
428 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم طبیعت>فیزیک ("")
..

اشیا (597)

مفهوم کار - قضیه کار و انرژی
(دانشنامه )
 
کار و انرژی
(دانشنامه )
 
انرژی(المپیاد)
(دانشنامه )
 
یکاهای کمیت های نورسنجی
(دانشنامه )
 
انرژی تابشی ، شاردرخشانی
(دانشنامه )
 
شدت درخشانی و تابندگی
(دانشنامه )
 
روشنایی چشمه ها
(دانشنامه )
 
قانون های تابندگی
(دانشنامه )
 
چشمه های نقطه ای نور
(دانشنامه )
 
مجهز کردن چشم با وسایل نوری
(دانشنامه )
 
توان تفکیک میکروسکوپ
(دانشنامه )
 
چشم(المپیاد)
(دانشنامه )
 
ذره بین(المپیاد)
(دانشنامه )
 
تلسکوپ(المپیاد)
(دانشنامه )
 
بزرگنمایی تلسکوپ
(دانشنامه )
 
نقض نسبیت گالیله ( نسبیت انشتین )
(دانشنامه )
 
میکروسکوپ
(دانشنامه )
 
انتگرال(المپیاد)
(دانشنامه )
 
کاربردهای انتگرال I
(دانشنامه )
 
کاربردهای انتگرال II
(دانشنامه )
 
نیرو چیست
(دانشنامه )
 
قانون سوم نیوتن و کاربرد آن
(دانشنامه )
 
رابطه نیرو و شتاب
(دانشنامه )
 
جرم جسم
(دانشنامه )
 
قانون دوم نیوتن به زبان نیرو
(دانشنامه )
 
کاربرد قانون دوم نیوتن و روش حل مسئله
(دانشنامه )
 
نیروی وزن
(دانشنامه )
 
نیروی اصطکاک
(دانشنامه )
 
نیروی کشسانی
(دانشنامه )
 
نیروی مقاومت محیط
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 5/20  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20